Terapia comportamentalã şi sertralina în tratamentul anxietãţii la copii

Deşi des întâlnite în rândul copiilor (prevalenţã de 10-20%), tulburãrile anxioase rãmân, şi în prezent, subdiagnosticate şi incomplet tratate. Ele sunt o cauzã importantã de inadaptare socialã şi conduc la relaţii deficitare în cadrul şcolii şi familiei.

De asemenea, sunt grevate de o morbiditate substanţialã şi reprezintã un factor de predicţie pentru tulburãrile anxioase întâlnite la vârsta adultã şi pentru depresia majorã. Astfel, aplicarea unui tratament eficient ar influenţa favorabil starea de sãnãtate publicã.

Metodele de tratament al tulburãrii anxioase includ terapia comportamentalã şi administrarea unor inhibitori selectivi de recaptare a serotoninei ("selective serotonin-reuptake inhibitors" - SSRI). O combinaţie a respectivelor metode a fost evaluatã, pentru prima datã, într-un studiu numit "Child-Adolescent Anxiety Multimodal Study", în care 488 de copii cu vârste cuprinse între 7 şi 17 ani, diagnosticaţi cu tulburare anxioasã generalizatã sau cu fobie socialã, au fost randomizaţi, în mai multe centre universitare americane, sã urmeze, timp de 12 sãptãmâni, terapie comportamentalã/ tratament cu sertralinã/ o combinaţie a celor douã stretegii/ placebo.  

Rezultatele au arãtat cã toate cele trei terapii active sunt net superioare, pe termen scurt, faţã de placebo. Astfel, 80,7% dintre copii au avut o îmbunãtãţire bunã şi foarte bunã a stãrii generale (apreciatã dupã  scala "Clinician Global Impression-Improvement scale") pentru terapia combinatã (P<0,001), 54,9% pentru sertralinã (P<0,001); toate tipurile de tratament au avut rezultate mult mai bune decât cea cu placebo (23,7%). Superioritatea terapiei combinate ar putea fi explicatã prin efectele benefice aditive ale celor douã terapii. Cât priveşte evenimentele adverse, nu a existat nici o tentativã de sinucidere, iar ideaţia suicidarã nu a fost semnificativ mai mare în grupul cu sertralinã faţã de placebo. În schimb, au fost raportate mai puţine cazuri de insomnie, fatigabilitate şi nelinişte în lotul de copii care urmau terapia comportamentalã, comparativ cu sertralinã.

În concluzie, rezultatele confirmã, în primul rând, efectele benefice demonstrate pânã acum şi în alte studii ale terapiei comportamentale şi ale tratamentului cu sertralinã, la copiii cu tulburãri anxioase. Mai mult, dovedeşte cã terapia combinatã oferã cea mai mare şansã de evoluţie favorabilã a acestor copii.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: