Implicaţiile severităţii prognosticului la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) sau cu astm, internaţi în unităţi de terapie intensivă din Marea Britanie, în cadrul studiului evoluţiei pacienţilor cu BPOC

REZUMAT

Obiective: Să stabilească dacă prognosticul formulat de clinicieni, pentru pacienţii internaţi la terapie intensivă cu exacerbări acute severe ale bolii pulmonare obstructive, corespunde rezultatelor observate din punct de vedere al supravieţuirii.

Tipul studiului: Prospectiv, de tip cohortă.

Localizare: 92 de unităţi de terapie intensivă şi trei unităţi pentru boli respiratorii cu grad înalt de dependenţă, din Regatul Unit.

Participanţi: 832 de pacienţi cu vârste de 45 de ani sau peste acest prag, care prezentau dispnee, insuficienţă respiratorie ori modificări ale stării de conştientă, datorate unei exacerbări a BPOC-ului, a astmului sau unei combinaţii a celor două afecţiuni.

Principalele variabile determinate: Rezultatele prezise de către clinicieni. Supravieţuirea observată la 180 de zile.

Rezultate: 517 pacienţi (62%) au supravieţuit la 180 de zile. Prognosticul clinicienilor a fost pesimist, ei anticipând o durată medie de supravieţuire la 180 de zile, de 49%. Pentru cincimea subiecţilor care, conform estimărilor clinicianului, avea cel mai slab prognostic, rata prezisă a supravieţuirii era de 10%, în timp ce valoarea ei reală a fost de 40%. Informaţiile provenite dintr-o bază de date, ce cuprindea 74% dintre unităţile de terapie intensivă din Marea Britanie, nu relevă nici o diferenţă substanţială între unităţile participante şi cele care nu au luat parte la studiu. Bolnavii selectaţi întruneau caracteristici similare cu ale celor nerecrutaţi, internaţi în cadrul aceloraşi unităţi.

Concluzii: Deoarece decizia de-a interna sau nu pacienţi cu BPOC sau cu astm în unităţile de terapie intensivă, în vederea intubării, depinde de prognosticul clinicianului, unii bolnavi care, altfel, ar putea supravieţui, sunt respinşi, probabil, datorită pesimismului nefondat al prognosticului.

EDITORIAL de Fan si Needham

Martin J Wildman,1 Colin Sanderson,2 Jayne Groves,3 Barnaby C Reeves,2 Jon Ayres,4 David Harrison,5 Duncan Young,6 Kathy Rowan5

Implications of prognostic pessimism in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) or asthma admitted to intensive care in the UK within the COPD and asthma outcome study (CAOS): multicentre observational cohort study

BMJ 2007;335:1132

1Northern General Hospital, Sheffield
2London School of Hygiene and Tropical Medicine, London
3Birmingham Heartlands Hospital, Birmingham
4Department of Occupational and Environmental Medicine, Liberty Safe Work Research Centre, Aberdeen
5Intensive Care National Audit and Research Centre, London
6Adult Intensive Care Unit, John Radcliffe Hospital, Oxford

Correspondence to: M Wildman mailto:martin.wildman@sth.nhs.uk

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Mădălina Geantă
Autor: