How Doctors Think

"How Doctors Think" este o lucrare ce nu ar trebui să lipsească din biblioteca nici unei persoane implicate in practica medicală, indiferent de treapta profesională pe care aceasta se află - student, medic rezident, specialist sau primar.

Este un adevăr, în ciuda faptului că această carte nu conţine date privind fiziologia, patologia sau terapeutica ci, în special, elemente care sunt comune tuturor ramurilor medicale.

How Doctors Think;Clinical Judgement and the Practice of Medicine;Kathryn Montgomery;Oxford University Press
2006;ISBN 13978-0-19-518712-0;ISBN 0-19-518712-1

   

Altfel spus, lucrarea prezintă acele procese mentale pe care le întreprind medicii în formularea unui diagnostic şi alegerea unei terapii, cel mai adesea fără a fi conştienţi de existenţa lor.

Cartea abordează o multitudine de aspecte ale practicii clinice - plecând de la rolul anamnezei în formularea diagnosticului şi până la formarea ierarhiilor în cadrul instituţiilor medicale.

"How Doctors Think" este structurată în patru părţi. Prima poate fi descrisă de clasicul adagiu ce consideră medicina atât ştiinţă cât şi artă, constituindu-se într-un adevărat eseu asupra naturii acestei discipline. Partea a doua abordează conceptul de cauzalitate şi implicaţiile pe care acesta le antrenează în cadrul proceselor medicale, mai ales al acelora ce ţin de raţionamentul clinic. Partea a treia explorează mecanismele mentale aflate în culisele practicii medicale, constituindu-se într-o veritabilă teorie a formulării diagnosticului, focalizată atât asupra aspectelor generale, arhetipale cât şi asupra celor ce particularizează un caz. Partea a patra are un pronunţat caracter etic şi deontologic, insistând asupra rolurilor pe care şi le asumă partenerii în cadrul relaţiei medic-pacient, subliniind efectele nefavorabile ale abordării ce consideră medicina o ştiinţă exactă.

Atari realităţi sunt prezentate într-un stil uşor de perceput, adresându-se unui cititor aflat pe orice treaptă de pregătire profesională, iar impresia finală a lecturii este aceea că au fost prezentate, într-un mod sistematic, o serie de realităţi cu care se confruntă orice persoană implicată în sistemul medical, dar pe care nimeni nu le-a definit în mod clar până acum, ceea ce face ca lucrarea să fie o apariţie binevenită în universul editorial.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Andrei Tudor Cernomaz
Autor: