Perspective

Prin tradiţie, cazurile din domeniul protecţiei copilului operează pornind de la presupunerea că munca este efectuată dintr-o perspectivă "obiectivă ăi profesionistă", în care "cunoaşterea de specialitate" este realizată pe baza "faptelor", iar judecăţile profesioniştilor reprezintă "adevărul" cu privire la o situaţie.

O atare perspectivă eclipsează aproape complet faptul că, în realitate, este vorba de o fiinţă umană sau de un grup de fiinţe umane, cu propriile lor opinii asupra lumii, cu propriile valori ăi credinţe, care emit judecăţi asupra altor fiinţe umane... Şi, mai mult, este vorba de simplul fapt - care, după părerea noastră, nu poate fi subliniat îndeajuns - că aspectele pe care agenţia de reglementare ăi angajaţii săi le apreciază ăi le judecă drept semnificative diferă, adesea, într-o măsură considerabilă, de punctul de vedere al familiei ăi de priorităţile ei.

Perspectives
BMJ 2007;335:970

Turnell A, Edwards S. Signs of safety: a solution and safety orientated approach to child protection casework. New York: WW Norton, 1999.

Gulson Hospital, Coventry
Submitted by Charles Essex
consultant neurodevelopmental paediatrician

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: