Eltrombopag - un nou tratament în trombocitopenie

Eltrombopag este un agonist de receptori de trombopoetină, cu administrare orală, care, aşa cum au demonstrat-o studiile preclinice pe animale şi pe voluntari umani sănătoşi, creşte numărul de trombocite sangvine.

Două studii clinice recente de fază II au evaluat efectul noului produs în tratamentul trombocitopeniei din ciroza hepatică (CH) post-infecţie virală C (trialul TPL102357) şi a purpurei tromcocitopenice imune (PTI) refractare la tratament uzual (glucocorticoizi şi imunoglobuline).

Trialul TPL a inclus 74 de pacienţi cu CH cu trombocitopenie moderată (20 000-70 000/mm3), care au fost randomizaţi în patru grupe de tratament: una placebo şi trei de tratament activ cu 30 mg, 50 mg şi, respectiv, 75 mg eltrombopag. Obiectivul primar al studiului a fost atingerea, după patru săptămâni de tratament, a peste 100 000 de trombocite/mm3. Obiectivul a fost atins într-o manieră doză-dependentă, în cazul tratamentului activ (75%, 79%, 95%), faţă de 0%, în cazul placebo (P<0,001). După intervalul menţionat, la 49 dintre cei 74 de pacienţi a fost iniţiată terapia antivirală (Interferon + ribavirină), timp de 12 săptămâni, asociată cu tratament placebo sau activ, cu eltrombopag. Rata de finalizare a tratamentul antiviral, în cele patru grupe, a fost de 6%, 36%, 53% şi, respectiv, de 65%.

Al doilea studiu a inclus 118 pacienţi cu PTI cronică şi trombocitemie severă (<30 000/mm3) refractară la terapia uzuală. Subiecţii au fost randomizaţi în patru grupe de tratament, cu aceleaşi doze ca şi cei din studiul TPL. Obiectivul principal a fost atingerea, după 43 de zile de terapie, a peste 50 000/mm3 trombocite. În cadrul celor patru grupe de tratament (una placebo şi trei active), obiectivul primar a fost atins în maniera doză-dependentă (11%, 28%, 70% şi, respectiv, 81%), iar numărul mediu de trombocite, la care s-a ajuns după 43 de zile, a fost de 16 000, 26 000, 128 000 şi, respectiv, 183 000. Incidenţa hemoragiilor a fost mai mică în cazul tratamentului activ.

În concluzie, eltrombopag promite să devină o terapie eficace a trombocitopeniilor severe asociate cirozei hepatice indusă de infecţia virală C şi a PTI.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: