Poluarea atmosferică creşte riscul cardiovascular

Este cunoscută asocierea dintre poluarea atmosferică şi mortalitatea generală şi cea cardiovasculară. Totuşi, au fost obţinute puţine asemenea dovezi experimentale din studiile populaţionale mari, cu perioade lungi de urmărire a evoluţiei subiecţilor în vederea stabilirii exacte a magnitudinii riscului cardiovascular (CV), în cazul poluării atmosferice.

Studiul WHI a urmărit, timp de şase ani, 65 823 de femei, aflate în postmenopauză, în privinţa ratei de apariţie a evenimentelor majore CV şi a deceselor CV în corelaţie cu expunerea la particule atmosferice poluante de 2,5 microni. Nivelul mediu de expunere a fost de 13,5 mcg/m3. Fiecare creştere cu 10 mcg/m3 a concentraţiei de asemenea particule a fost asociată cu o mărire cu 76% a riscului de deces CV (95% CI = 1,25-2,47), cu 24%, a riscului de evenimente adverse CV (95% CI = 1,09-1,41) şi, respectiv, cu 26%, a riscului de evenimente adverse cerebrovasculare (95% CI 1,08-1,68). În concluzie, expunerea pe termen lung la particule poluante de mici dimensiuni este asociată cu un important risc de deces CV, de evenimente adverse CV şi de evenimente adverse cerebrovasculare.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: