Imunologia infecţiei

Literatura medicală, din ce în ce mai bogată în lucrări fundamentale, clinice şi de specialitate, oferă tot mai multe date despre imunologia infecţiei.

  Imunologia infecţiei

Manole Cojocaru

Editura"Cartea universitară"

Bucureşti, 85 lei, 159 p

ISBN: 978-973-731-492-8

Ultimii ani au adus patologiei infecţioase contribuţii importante, datorate imunologiei - poate cea mai vastă dintre specialităţile biomedicale, ale cărei progrese recente, realmente surprinzătoare, nu pot fi ignorate de medicul practician.

A apărut, în această primăvară, la Editura Cartea Universitară, monografia Imunologia infecţiei, redactată de dr. Manole Cojocaru, medic primar imunologie clinică, cadru didactic asociat la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Facultatea de Farmacie, Bucureşti, autor de recunoscută competenţă ştiinţifică, responsabil de dezvoltarea imunologiei clinice în Spitalul Clinic Colentina.

Chiar dacă devin din ce în ce mai voluminoase, în efortul de-a fi în pas cu noutăţile din domeniu, tratatele de imunologie nu reuşesc, adeseori, să satisfacă nevoia de informare generală asupra stadiului curent al practicii şi ştiinţei medicale. Imunologia modernă se dezvoltă rapid, în diferite direcţii, acumulând noi fapte, metode şi idei, iar cunoştinţele ei sunt indispensabile în orice ramură a patologiei. Studierea şi cunoaşterea imunologiei infecţiei aduce, printre alte foloase, un mare câştig: înţelegerea problemelor fundamentale, teoretice şi practice, ale celui mai fascinant domeniu al medicinii moderne - imunopatologia, despre care astăzi ştim mult, dar nu destul. Din această perspectivă, imunologia infecţiei devine un subiect predilect pentru reviste, tratate, simpozioane şi congrese internaţionale.

Dr. Manole Cojocaru a elaborat lucrarea de faţă pe baza experienţei personale şi a datelor din literatura medicală. A scrie un volum despre imunologia infecţiei este un act temerar, iar când este abordat un subiect unic, de regulă, ceea ce se câştigă în detalii se pierde în arhitectonica configurării.

Monografia este prefaţată de prof. dr. Marian Neguţ şi prof. dr. Constantin Ciufecu şi are ca referent pe subsemnata. Lucrarea îşi propune, printre altele, ca, situând imunologia în contextul ei real, să o facă mai bine înţeleasă şi să expună, într-o viziune unitară, problemele majore ale imunologiei infecţiei, studiate foarte intens în ultimii ani, în Spitalul Clinic Colentina existând, de altfel, o tradiţie a cercetării în imunologia clinică şi de laborator.

Volumul de faţă prezintă, într-o manieră clară, riguroasă şi sistematizată, cele mai actuale date ştiinţifice din domeniu, având un pronunţat caracter aplicativ, ilustrat printr-o iconografie pe măsură, care-i întregeşte valoarea teoretică şi practică. Prin caracterul său unitar şi pluridisciplinar, monografia se adresează în special studenţilor, dar şi doctorilor din specialităţi diferite, bucurându-se de aprecierea lumii medicale şi făcând cinste prestigioasei edituri Cartea Universitară.

În concluzie, Imunologia infecţiei reprezintă o lucrare de referinţă în medicina românească şi o lectură utilă pentru tinerii noştri medici care doresc să se specializeze în cunoaşterea, înţelegerea şi practica domeniului în speţă.

Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, Disciplina de Imunologie
Suzana Rogoz
Prof. Dr. mailto:rogozs@yahoo.com

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: