Eficacitatea clinică a tratamentului cu oxigen hiperbaric asupra nou-născuţilor cu encefalopatie hipoxic-ischemică: studiu retrospectiv, efectuat în China

Rezumat

Obiective: Investigarea eficacităţii clinice a tratamentului cu oxigen hiperbaric administrat nou-născuţilor cu encefalopatie hipoxic-ischemică. O asemenea terapie este aplicată frecvent în China, dar mult mai rar în Occident.

Sursele de date: Bazele de date occidentale (registrul Cochrane de studii controlate şi bazele de date referitoare la sintezele sistematice, cum sunt Medline, Embase, CINAHL şi HealthSTAR) şi cele chinezeşti (China Hospital Digital Library, Chinese Medical Journal Network), precum şi documentarea clasică, prin parcurgerea revistelor medicale chineze. Nu au fost aplicate restricţii de limbă.

Metode de studiu: Studiile clinice cu control statistic sau cvasi-statistic privitoare la tratamentul cu oxigen hiperbaric au fost comparate cu cele care au explorat "îngrijirea uzuală" acordată nou-născuţilor la termen cu encefalopatie hipoxic-ischemică. Obiectivele studiului au inclus mortalitatea şi sechelele neurologice pe termen lung. Formele standardizate au servit la extragerea şi compararea datelor. Evaluarea calităţii s-a făcut cu ajutorul Criteriilor Centrului York pentru Sintetizarea şi Diseminarea Informaţiilor. Analizele au fost, în principal, calitative, dar au inclus şi metaanalize.

Rezultate: Au fost identificate 20 de studii, majoritatea din surse chinezeşti. Conform standardelor vestice (CONSORT), calitatea prezentării rezultatelor a fost slabă. În aproape toate cercetările respective, tratamentul cu oxigen hiperbaric a avut un efect terapeutic superior celorlalte metode cu care a fost comparat. Riscul relativ estimat al metaanalizelor a fost de 0,26 (interval de încredere 95% de la 0,14 la 0,46), pentru mortalitate, şi de 0,41 (de la 0,27 la 0,61), pentru sechelele neurologice.
 
Concluzii: Tratamentul cu oxigen hiperbaric ar putea reduce mortalitatea şi sechelele neurologice, în cazul nou-născuţilor la termen care prezintă encefalopatie hipoxic-ischemică. Datorită calităţii slabe a prezentării rezultatelor, constatată în cazul tuturor studiilor, precum şi a posibilelor erori de publicare, analiza datelor experimentale expuse va trebui verificată în cadrul unor studii cu control statistic foarte riguroase, cu o coordonare corespunzătoare. Datele din literatura medicală chineză pot fi o sursă bogată de informaţii pentru practica clinică şi pentru alte sinteze sistematice.

Introducere

Encefalopatia hipoxic-ischemică este o complicaţie severă consecutivă asfixiei, ce survine anterior, pe parcursul ori ulterior naşterii. Ea poate conduce la deces sau la apariţia unor afecţiuni neurologice, cum sunt convulsiile, alterarea reflexelor ori a stării de conştiinţă (sau o combinaţie a acestora), care se pot manifesta pe termen scurt (apar în decurs de 12-24 de ore) sau lung, prin întârziere în dezvoltare, epilepsie, retard mental ori paralizie cerebrală (sau o combinaţie a lor). Boala apare în 3,5-6 cazuri /1 000 nou-născuţi vii. A fost evaluat rolul terapeutic al hipotermiei şi al administrării de sulfat de magneziu, de anticonvulsivante, de manitol, dexametazonă, nicardipină şi ester de feniletilcafeină, însă nici unul dintre tratamentele menţionate nu a avut eficacitatea estimată.1-4

Terapia cu oxigen hiperbaric se practică în China pentru tratarea unei mari varietăţi de afecţiuni, printre care şi encefalopatia hipoxic-ischemică.5-7 În favoarea ei pledează argumentul că acţionează contra hipoxiei locale, inhibând vasoconstricţia post-ischemică şi promovând formarea matricei de colagen, esenţială în angiogeneză şi în refacerea circulaţiei sanguine la nivelul ţesutului afectat.8 Articolul de faţă a explorat măsura în care folosirea oxigenului hiperbaric produce ameliorări clinice evidente la nou-născuţii la termen care prezintă encefalopatie hipoxic-ischemică.

Metode

Am trecut în revistă registrul Cochrane al studiilor controlate şi bazele de date ale sintezelor sistematice Medline, Embase, CINAHL şi HealthSTAR, până în noiembrie 2004, utilizând ca termeni de căutare oxigenarea hiperbarică, encefalopatia hipoxic-ischemică şi leziunile cerebrale. Ne-am documentat şi în baza chineză de date electronice şi în revistele chinezeşti, până în iulie 2004 (vezi site-ul bmj.com).

Am identificat studiile de interes prin verificarea bazelor de date electronice, a listelor bibliografice, precum şi prin consultarea unor specialişti în domeniu. Am găsit lucrări medicale în orice limbă. Am examinat titlurile, rezumatele şi cuvintele cheie identificate în urma căutării prin utilizarea formulării "terapia cu oxigen hiperbaric la nou-născuţii cu encefalopatie hipoxic-ischemică". Criteriile predeterminate de includere au fost publicate integral în studiile cu control statistic sau cvasi-statistic asupra tratamentului cu oxigen hiperbaric, efectuate comparativ cu "îngrijirile uzuale" acordate nou-născuţilor la termen (> 36 de săptămâni de gestaţie) cu encefalopatie hipoxic-ischemică şi antecedente de asfixie perinatală. Obiectivele au inclus mortalitatea şi incidenţa sechelelor neurologice pe termen lung. Un examinator a evaluat modalitatea de includere a studiilor. El a fost secondat de un alt coleg, care a lucrat independent. Ambii au extras separat informaţii din lucrări, apelând la un chestionar standardizat. Nu au apărut dezacorduri. Am apreciat calitatea studiilor incluse prin aplicarea criteriilor stabilite de York Centre for Reviews and Dissemination (Centrul York pentru Sintetizarea şi Diseminarea Informaţiilor).9 Analizele au fost, în principal, calitative, cu metaanalize.

Rezultate

Am identificat, în bazele de date electronice occidentale, şase referiri, dar nici una nu a întrunit criteriile de includere. În bazele de date chinezeşti am găsit 126 de menţionări. Douăzeci de studii au întrunit criteriile de includere (vezi bmj.com), în timp ce alte 106 au fost excluse.w1-w20 Ele au cuprins între 40 şi 198 de pacienţi. Encefalopatia hipoxic-ischemică a avut o severitate variabilă, aşa că, probabil, nu a existat o clasificare uniformă în funcţie de acest parametru. În experimente au fost utilizate doze diferite de oxigen hiperbaric şi unele tratamente suplimentare (vezi bmj.com).

Dintre cele 20 de studii, 17 au menţionat, la secţiunea de metode, termenul de "repartizare aleatorie", dar alte detalii au fost oferite în număr foarte mic. Nici unul dintre studiile controlate statistic nu a menţionat metoda de alocare a terapiei sau dacă repartizarea ei s-a făcut în orb. În celelalte trei studii, tratamentul a fost aplicat intermitent.w6, w9, w11 Unul singur a menţionat metoda de analiză în orb (pentru evaluarea rezultatelor).w6 Nici unul dintre studiile în care unii pacienţi au fost pierduţi de sub supraveghere nu a precizat care au fost motivele; singurele experimente în care s-a făcut analiza tratamentului au fost cele care nu s-au confruntat cu asemenea situaţii.

Nici unul dintre studii nu a prezentat toate rezultatele terapeutice, dar, pe ansamblu, tratamentele cu oxigen hiperbaric au determinat o evoluţie mai bună (vezi bmj.com). În şapte studii au fost semnalate cazuri de mortalitate (fig. 1). În encefalopatia hipoxic-ischemică, oxigenul hiperbaric a redus semnificativ mortalitatea (risc relativ estimat 0,26, interval de încredere 95% de la 0,14 la 0,46). Şapte studii au determinat sechele neurologice (fig. 2), care, faţă de controale (0,41, de la 0,27 la 0,61), au fost diminuate semnificativ la nou-născuţii trataţi cu oxigen hiperbaric. În ambele comparaţii s-a constatat că a existat un grad scăzut de heterogenitate între diferitele experimente.

Fig. 1. Efectele tratamentului cu oxigen hiperbaric asupra mortalităţii apărute în encefalopatia hipoxic-ischemică

Fig. 2. Efectul tratamentului cu oxigen hiperbaric asupra sechelelor neurologice din encefalopatia hipoxic-ischemică

Evenimentele adverse au fost prezentate într-un singur studiu - pe durata supravegherii a fost semnalat câte un caz izolat de fibroză a capsulei posterioare a cristalinului, atât în grupul de intervenţie cât şi în cel de control.w20 Şapte studii au afirmat că nu au existat evenimente adverse, iar restul nu au făcut nici o menţiune cu privire la ele.

Discuţii

Rezultatele acestui studiu retrospectiv sistematic sugerează faptul că tratamentul cu oxigen hiperbaric poate reduce mortalitatea şi sechelele neurologice ale nou-născuţilor la termen cu encefalopatie hipoxic-ischemică. Cu toate că este controversată, această formă de tratament s-a dezvoltat rapid, în ultima decadă, în China, fiind aplicată pe scară largă.

Limite

Conform Criteriilor Centrului York pentru Studii şi Diseminarea Informaţiei, prezentarea informaţiei a fost de o calitate slabă, fără a respecta standardele CONSORT şi fără a preciza detaliile. Sunt posibile şi erori de editare, deoarece poate că încă n-au fost publicate studii cu rezultate negative. Cele 20 de cercetări diferă foarte mult în ceea ce priveşte datele despre severitatea şi statusul boli, expunerea la oxigenul hiperbaric, durata tratamentului şi alte caracteristici elementare, precum şi despre cuantificarea rezultatelor. Au fost oferite puţine informaţii asupra efectelor adverse, cum ar fi apariţia fibrozei capsulei posterioare a cristalinului.

Implicaţii

Este nevoie de un studiu randomizat, de bună calitate, care să evalueze cât de eficient este oxigenul hiperbaric administrat nou-născuţilor la termen cu encefalopatie hipoxic-ischemică

Eventuala confirmare a eficacităţii tratamentului va avea două implicaţii majore. În primul rând, terapia encefalopatiei hipoxic-ischemice se va modifica radical în Vest, iar camerele hiperbarice de oxigen vor fi necesare în toate departamentele de îngrijire specială a nou-născuţilor.

Deşi ar putea fi mari, costurile aferente asigurării unui atare tratament s-ar justifica prin scăderea numărului de decese infantile şi prin reducerea solicitărilor de efectuare a unor îngrijiri pediatrice de specialitate ulterioare. În al doilea rând, datele experimentale despre eficacitatea terapiei au provenit din surse chinezeşti, care, în mod obişnuit, nu sunt luate în considerare în sintezele sistematice realizate în Occident. Pentru a stabili dacă includerea studiilor chinezeşti şi a celor ruseşti ar consolida sau ar schimba concluziile sintezelor sistematice, ar fi necesar ca ele să fie recenzate, iar rezultatele lor să fie comparate cu cele ale lucrărilor similare, disponibile la ora actuală.

Care este stadiul cunoştinţelor în domeniu

Encefalopatia hipoxic-ischemică este o complicaţie severă a asfixiei, care apare înainte, în timpul sau ulterior naşterii, având o frecvenţă de 3,5-6 cazuri /1 000 născuţi vii

În Occident, tratamentul curent constă, în principal, din cele mai bune măsuri de susţinere

În China se foloseşte frecvent oxigenul hiperbaric

Ce aduce nou prezentul studiu

Sinteza de faţă a realizat o trecere în revistă sistematică a 20 de studii desfăşurate în China, care demonstrează reducerea mortalităţii şi a sechelelor neurologice, precum epilepsia, retardul mental şi paralizia cerebrală, la nou-născuţii trataţi cu oxigen hiperbaric, dar toate au avut o calitate slabă a metodelor de prezentare a rezultatelor, precum şi posibile erori de publicare

Explorarea şi confirmarea eficacităţii unui asemenea tratament impun efectuarea unui studiu randomizat, de mare rigurozitate

Îi mulţumim lui Yuhua Zhang, Departamentul de Neurologie, Al Patrulea Spital din Guilin, China, şi lui Xiaochao Chen, Departamentul de Comerţ Internaţional, Universitatea Xiamen, China, care au căutat în bibliotecă articolele medicale chinezeşti.

Colaboratori: ZL a condus studiul sistematic original, trimis în variantă integrală în cadrul pregătirii masterale. TX a verificat cuprinsul materialului şi originea informaţiilor reproduse. CM a supravegheat studiul sistematic, a scris articolul pe baza studiului, fiind garant.

Finanţare: Nici una.

Conflict de interese: Nici unul declarat.

Aprobări etice: Nu au fost necesare.

Clinical effectiveness of treatment with hyperbaric oxygen for neonatal hypoxic-ischaemic encephalopathy: systematic review of Chinese literature

BMJ 2006;333:374-6

Department of Public Health and Epidemiology, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT
Zulian Liu
systematic reviewer
Tengbin Xiong PhD student
Catherine Meads director of masters degree in health technology assessment

Correspondence to: C Meads mailto:c.a.meads@bham.ac.uk


Bibliografie

1 Jacobs S, Hunt R, Tarnow-Mordi W, Inder T, Davis P. Cooling for newborns with hypoxic-ischaemic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2003;4:CD003311.

2 Kent A, Kecskes Z. Magnesium sulfate for term infants following perinatal asphyxia (protocol). Cochrane Database Syst Rev 2003;2: CD004494.

3 Whitelaw A. Systematic review of therapy after hypoxic-ischaemic brain injury in the perinatal period. Semin Neonatol 2000;5:33-40.

4 Wei X, Zhao L, Ma Z, Holtzman DM, Yan C, Dodel RC, et al. Caffeic acid phenethyl ester prevents neonatal hypoxic-ischaemic brain injury. Brain 2004;127:2629-35.

5 Aksenov I, Tonkopi F. Hyperbaric oxygen therapy in Russia-more than 60 indications: literature review. Undersea and Hyperbaric Medical Society Annual Scientific Meeting. Sidney, Australia, 25-29 May 2004. http://www.uhms.org/AccAbsDBase/2004%20abs/program_%20UHMS_%20thurs.htm (accessed 3 Mar 2006).

6 Richmond Hyperbaric Health Center. Summary of international indications for hyperbaric oxygen therapy. http://www.richmond-hyperbaric.com/%20indications.html (accessed 1 Dec 2004).

7 Ramaswami RA, Lo WK. Use of hyperbaric oxygen therapy in Hong Kong. Hong Kong Med J 2000;6:108-12.

8 Chen ZL. Hyperbaric oxygenation for neonatal hypoxic-ischaemic encephalopathy. Chin J Practical Pediatr 1995;2:86-7.

9 Khan KS, ter Riet G, Glanville J, Sowden AJ, Kleijnen J, eds. Undertaking systematic reviews of research on effectiveness. York: NHS Centre for Reviews and Dissemination, 2001. CRD Report 4, 2nd ed. http://www.york.ac.uk/inst/%20crd/crdrep.htm (accessed 3 Mar 2006).

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Genoveva Matei
Autor: