Diferenţele fenotipice între medicii bărbaţi, chirurgi şi starurile din filme: studiu comparativ

Ne-am desăvârşit formarea medicală la University of Barcelona cu peste 25 de ani în urmă şi ne-am făcut mereu cu plăcere meseria. În timpul facultăţii am observat anumite diferenţe între studenţii de sex masculin care au ales ca specialitate chirurgie sau medicina generală.

În rândul celor mai înalţi şi mai arătoşi se manifesta pregnant tendinţa orientării spre chirurgie, pe când la cei mai scunzi (şi poate nu prea atrăgători) predomina opţiunea către medicina generală (inclusiv medicina internă şi subspecialităţile ei).

Acum, după atâţia ani, am emis ipoteza că, în medie, chirurgii sunt mai înalţi şi mai arătoşi decât doctorii din diverse specialităţi. Am efectuat un studiu comparativ pentru a testa valabilitatea ipotezei noastre.

Metode

Am selectat aleatoriu, din rândul cadrelor medicale cu experienţă care lucrau la University of Barcelona Hospital Clinic (un spital public cu 700 de paturi), pe baza fişelor de salarizare ale departamentelor de chirurgie şi medicale, un eşantion alcătuit din chirurgi şi medici, comparabili ca vârstă (52 ±7 ani) şi sex (toţi bărbaţi). Toţi participanţii eligibili au fost contactaţi prin e-mail. Celor care au acceptat să participe la studiu li s-a înregistrat înălţimea (în cm) şi li s-a solicitat să trimită o fotografie digitală. După înregistrare, vârsta (în ani) a fost verificată cu cea înscrisă în baza de date salariale. Subiecţii de control externi au fost patru staruri de film cunoscute, majoritatea în jur de 50 de ani - Harrison Ford, în rolul doctorului Richard Kimble (neurochirurg în filmul The Fugitive), George Clooney, în rolul lui Doug Ross (pediatru din serialul de televiziune ER), Patrick Dempsey, în rolul doctorului Derek Shepherd (chirurg din serialul de televiziune Grey's Anatomy) şi Hugh Laurie, în rolul medicului Gregory House (nefrolog şi specialist în boli infecţioase din serialul pentru televiziune House).

Am aranjat aleator fotografiile tuturor chirurgilor, medicilor şi ale subiecţilor de control externi şi le-am prezentat unui grup independent de opt observatori femei - trei medici şi cinci asistente din spitalul nostru. Toate femeile din grupul de observatori aveau o vârstă similară cu cea a participanţilor (nu s-a încercat verificarea ulterioară a acestei informaţii). Am decis să evităm (pentru moment) observatorii bărbaţi, datorită potenţialelor posibilităţi de eroare. În vederea clasificării participanţilor, observatorii au utilizat "scorul de aspect atrăgător", care a evaluat gradul de frumuseţe pe o scală Likert cu şapte puncte (1, urât; 7, foarte arătos).

În cazul fiecărui participant, am eliminat scorul maxim şi pe cel minim (extremele) şi am utilizat cele şase scoruri rămase în studiu. Pentru compararea celor trei grupuri au fost folosite scorurile medii, diferenţa mediilor cu interval de încredere de 95% şi deviaţiile standard. Am aplicat testul t standard pentru a compara vârsta şi testul non-parametric (Mann-Whitney U) pentru a compara înălţimea şi media scorurilor de aspect atrăgător.

Rezultate

Am contactat 14 chirurgi şi 16 medici (au fost eligibili 24 de chirurgi şi 38 de medici). Numai doi chirurgi şi doi medici nu au răspuns la chestionar sau nu au trimis o fotografie (era activat sistemul electronic automat ce anunţa că persoana respectivă "nu era la serviciu"). Au fost excluşi din analiza finală alţi doi medici, datorită calităţii slabe a fotografiilor trimise (calitatea tehnică, desigur). Prin urmare, analiza finală a inclus 12 medici şi 12 chirurgi, plus patru subiecţi de control externi.

Vârsta medie a medicilor a fost de 50,6 ani (DS 4,02), iar a chirurgilor, de 51,1 ani (DS 4,11) (P=0,76). Înălţimea medie a medicilor a fost 172,6 cm (interval de încredere 95% 170,2-175,4), iar a chirurgilor, de 179,4 cm (175,1-184,0) (P=0,01).

Starurile din filme (subiecţii de control externi) au avut scoruri de aspect atrăgător semnificativ mai mari decât chirurgii (5,96 v 4,39; diferenţa între medii 1,57, interval de încredere 95% 0,69-2,45; P=0,013) şi decât medicii (5,96 v 3,65; 2,31, 1,58-3,04; P=0,003). Scorurile de aspect atrăgător ale chirurgilor au fost semnificativ mai mari decât ale medicilor (4,39 v 3,65; 0,74, 0,25-1,23; P=0,010). Am remarcat diferenţe mici, nesemnificative, între starurile din filme care au jucat rolul unor chirurgi sau al unor medici. Accidental, am observat o proporţie mai mare a alopeciei (marker surogat) în rândul medicilor.

Figura prezintă un subiect de control, un chirurg şi un medic din experimentul nostru (medicul şi chirurgul sunt, întâmplător, şi autori ai studiului) pentru a oferi o idee despre principalele aspecte analizate.

Nu am făcut publice rezultatele individuale. Cu toate acestea, pe parcursul evaluării, în instituţie au circulat zvonuri, s-au iscat discuţii şi s-au făcut pe ascuns pariuri. La cerere, participanţilor le-au fost comunicate, confidenţial, scorurile personale, comparativ cu cele medii ale grupului evaluat.

Discuţii

Studiul nostru relevă faptul că, în medie, chirurgii bărbaţi sunt semnificativ mai înalţi şi mai arătoşi decât medicii bărbaţi. El arată, totodată, că actorii care interpretează în filme roluri de doctori sunt semnificativ mai chipeşi decât omologii lor reali.

  
Eşantion al participanţilor. Stânga, chirurg; centru, medic; dreapta, subiect de control extern (George Clooney)

Diferenţele între chirurgi şi medici

Poate că, datorită formării lor, chirurgii au, comparativ cu medicii, o altă percepţie în ceea ce priveşte atitudinea faţă de practica medicală şi abordarea ei. Ei întruchipează competenţa, încrederea, experienţa şi compasiunea.1 Chirurgii sunt singurii doctori care practică aşa-numita "medicină bazată pe încredere", a cărei valoare fundamentală este cutezanţa asumării riscurilor.2 Ei sunt, adesea, practici şi acţionează rapid, exercitând un control riguros al câmpului lor de acţiune - sala de operaţii. Faptul că sunt mai înalţi şi mai arătoşi le oferă chirurgilor mai multe avantaje legate de evoluţia profesională. Talia peste medie le înlesneşte posibilitatea de-a exercita o funcţie de conducere şi le oferă o mai bună perspectivă asupra blocului operator, inclusiv asupra pacientului întins pe masa de operaţie. De asemenea, dacă ţinem seama de faptul că chirurgii sunt permanent asistaţi, în activitatea lor, de diverse categorii de cadre medicale, de la personalul chirurgical în formare, la asistente ori anestezişti, înălţimea şi felul cum arată îi face mai uşor de identificat drept lideri.

Cum ajung chirurgii să fie mai înalţi şi mai arătoşi decât medicii?

Există câteva explicaţii potenţiale pentru modificările fenotipice dintre chirurgi şi medici. În primul rând, cei dintâi petrec mult timp în sălile de operaţii, care sunt mai curate, mai răcoroase şi au un conţinut mai ridicat de oxigen decât departamentele medicale obişnuite, unde îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii doctorii din diverse specialităţi. În plus, chirurgii îşi protejează faţa (dar nu întotdeauna corect) cu o mască chirurgicală, o barieră împotriva microtraumatismelor faciale şi, poate, un instrument eficace anti-îmbătrânire (ipoteză ce merită să fie testată). Ei poartă, adesea, încălţăminte impermeabilă, cu talpă groasă - un factor de eroare ce adaugă 2-3 cm la înălţimea percepută. Este foarte posibil ca observaţia accidentală cu privire la frecvenţa mai redusă a alopeciei la chirurgi să fie legată de condiţiile de mediu şi de utilizarea calotei chirurgicale.

Dimpotrivă, medicii au în preajmă, în habitatul lor (la patul pacientului sau în cabinet), un număr mai mic de oameni, ceea ce diminuează necesitatea identificării sau reperării lor cu uşurinţă, în mijlocul unei mulţimi, de către familiile pacienţilor şi de către asistente. Obişnuinţa de-a purta stetoscoape grele în jurul gâtului îi predispune la aplecarea capului în faţă, poziţie care le reduce înălţimea percepută. Ei se mai plâng (în mod cert, anormal) de faptul că au permanent obligaţia de a-şi actualiza cunoştinţele în conformitate cu abordarea curentă bazată pe dovezi, citind şi studiind foarte multe reviste medicale, supraîncărcarea cu informaţii împovărându-i şi mai mult. Deşi un studiu prospectiv a observat că halatele albe ale medicilor scad în greutate odată cu vârsta, nu s-a observat nici o diferenţă semnificativă între greutatea medie a halatelor lor şi cele ale chirurgilor (1,4 v 1,5 kg).3

Limite şi studii viitoare

În primul rând, nu am evaluat independent înălţimea subiecţilor evaluaţi. Credem, însă, că au fost cu toţii oneşti şi că posibilitatea existenţei unor erori indică, de regulă, tendinţa oamenilor de a-şi supraestima înălţimea, nu de-a şi-o subevalua. În al doilea rând, nu am verificat dacă fotografiile trimise au fost retuşate prin utilizarea tehnologiilor de ultimă oră. Membrele comitetului de evaluare îi cunosc foarte bine pe toţi cei care au participat la studiu, aşa că ar fi depistat cu uşurinţă orice tentativă de inducere în eroare a evaluatorilor (de pildă, prin trimiterea unei fotografii mai vechi, de pe vremea când subiectul era mai tânăr, sau a unei alte persoane). În al treilea rând, procesul de determinare a scorului de aspect atrăgător este subiectiv, dar nu avem la dispoziţie o altă variantă viabilă. Cea mai bună dintre alternativele prezentate în literatură (cea de-a întreba oglinda: "Oglindă, oglinjoară, cine este cel mai frumos dintre ei?") se aplică numai pentru regine, ceea ce reprezintă un deficit notabil pentru testul de faţă.4 Deşi toată lumea ştie că oglinda spune mereu adevărul, în prezent nu avem acces la acest instrument (pe care sistemul naţional de sănătate spaniol nu obişnuieşte să-l recomande în practica de zi cu zi).

Este necesară continuarea cercetărilor, pentru a evalua dacă datele noastre se aplică şi la nivelul chirurgilor şi medicilor bărbaţi tineri, ca şi la personalul de sex feminin. În prezent, în spitalul nostru există un număr mic de femei chirurg în jurul vârstei de 50 de ani şi nu putem înrola suficienţi subiecţi în studiu, situaţie care se va schimba, cu siguranţă, în viitorii cinci sau 10 ani. Suntem de părere că este utilă şi testarea unui protocol de tip non-transversal (în care evaluarea scorului de aspect atrăgător al bărbaţilor să fie făcută de către bărbaţi), aceeaşi procedură urmând a fi aplicată în cazul femeilor.

Concluzii

Chirurgii bărbaţi sunt mai înalţi şi mai arătoşi decât medicii, dar nu este clar dacă asemenea diferenţe sunt genetice sau ţin de mediu. Cu toate acestea, majoritatea chirurgilor şi a medicilor sunt mulţumiţi de opţiunile lor privind cariera şi chiar de aspectul lor (comunicări personale).

Contribuţii: Toţi autorii au realizat protocolul de studiu. MA şi MJB au elaborat scorul de aspect atrăgător. AT şi AML sunt garanţii.

Finanţare: Nici una.

Conflict de interese: AT este medic, iar AML este chirurg. AT şi MA au un mariaj fericit de 25 de ani. Scorul de aspect atrăgător al lui MA pentru AT nu a fost solicitat pentru a evita orice problemă domestică de Crăciun.

Aprobarea etică: Solicitată de la comitetul local de etică, dar transferată spre aprobare comitetului de frumuseţe al instituţiei, un subcomitet înfiinţat ad hoc.

Phenotypic differences between male physicians, surgeons, and film stars: comparative study

BMJ 2006;333:1291-3

Hospital Clinic, University of Barcelona, 08036 Barcelona, Spain
Antoni Trilla
director of preventive medicine and epidemiology unit
Marta Aymerich consultant, haemopathology unit
Antonio M Lacy consultant, general and digestive tract surgery unit
Maria J Bertran dspecialist, preventive medicine and epidemiology unit

Correspondence to: A Trilla mailto:atrilla@clinic.ub.es

Bibliografie

1 Rowland PA, Coe NPW, Burchard KW, Pricolo VE. Factors affecting the professional image of physicians. Curr Surg 2005;62:214-6.

2 Isaacs D, Fitzgerald D. Seven alternatives to evidence based medicine. BMJ 1999;319:1618.

3 Gordon PM, Keohane SG, Herd RM. White coat effects. BMJ 1995;311:1704.

4 Wikipedia. Snow White. http://en.wikipedia.org/wiki/Snow_White. (Accepted 20 October 2006)

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: