Suplimentele orale energetice proteice pentru copiii cu fibroză chistică: studiul clinic CALICO, cu control statistic, multicentric

Rezumat

Obiective: Stabilirea rolului pe care suplimentele orale energetice proteice, utilizate pe termen lung, la copiii cu fibroză chistică ce prezintă un status moderat de malnutriţie, l-ar putea avea în ameliorarea caracteristicilor nutriţionale şi de altă natură.

Design: Studiu cu control statistic, multicentric.

Locul studiului: Au participat şapte centre de pediatrie specializate în fibroza chistică, alături de clinicile lor asociate, şi şapte unităţi medicale de pediatrie, mai mici, cu acelaşi profil.

Participanţi: Au fost incluşi în studiu 102 copii cu fibroză chistică, cu vârste cuprinse între 2 şi 15 ani, care aveau un status de malnutriţie moderat.

Intervenţii: Analizarea administrării suplimentelor energetice proteice asociată consilierii uzuale cu privire la dietă, comparativ cu recomandările referitoare la regimul alimentar, pe parcursul a 12 luni.

Determinarea principalilor parametri: Modificările procentuale ale indicelui de masă corporală, de-a lungul anului.

Rezultate: Utilizarea de suplimente nu a fost asociată, la copiii incluşi în studiu, cu o modificare procentuală a indicelui de masă corporală (diferenţa medie 2,99 puncte procentuale, interval de încredere 95% de la -2,70 la 8,68) sau a altor parametri nutriţionali şi spirometrici.

Concluzii: Utilizarea pe termen lung a suplimentelor orale energetice proteice nu determină, la copiii cu fibroză chistică şi cu status moderat de malnutriţie, nici o ameliorare a statusului nutriţional sau a altor parametri clinici. Suplimentele orale energetice proteice nu pot fi considerate o componentă esenţială a tratamentului, în cazul respectivei categorii de pacienţi pediatrici.

Oral protein energy supplements for children with cystic fibrosis: CALICO multicentre randomised controlled trial

BMJ 2006;332:632-5

University of Liverpool Division of Child Health, Royal Liverpool Children's Hospital, Liverpool L12 2AP
Vanessa J Poustie
research associate
Jayne E Russell research assistant
Rosalind L Smyth professor

Department of Nutrition and Dietetics, Royal Liverpool Children's Hospital
Ruth M Watling
chief dietician

Wolfson Institute of Preventive Medicine, Queen Mary, University of London
Deborah Ashby
professor of medical statistics

Correspondence to: R L Smyth mailto:r.l.smyth@liv.ac.uk

Studiu înregistrat ISRCTN: 95744468

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Cristian Cojocaru
Autor: