Stenturile active farmacologic pot fi superioare stenturilor uzuale, în angioplastia primară din infarctul miocardic acut

Stenturile active farmacologic sunt asociate cu o rată de restenoză net inferioară faţă de stenturile uzuale. Două studii recente le-au evaluat utilitatea, comparativ cu cea a stenturilor neacoperite, în angioplastia primară, la pacienţii cu infarct miocardic acut.

În ambele experimente, obiectivul primar la un an a fost un indice compozit format din mortalitate cardiovasculară, reinfarctare şi revascularizare a vasului ţintă. Studiul PASSION a inclus 619 pacienţi, randomizaţi 1:1 în două loturi: unul la care s-au folosit stenturi acoperite cu paclitaxel şi altul la care s-au utilizat stenturi neacoperite; obiectivul primar la un an a înregistrat o reducere absolută cu 4% (reducere relativă cu 37%), care nu a atins, însă, semnificaţia statistică (P=0,09). Studiul TYPHOON a inclus 712 subiecţi, la care s-au folosit stenturi acoperite cu sirolimus, în acelaşi model de randomizare; incidenţa obiectivului primar a fost redusă absolut cu 7%, atingându-se semnificaţia statistică (P=0,004). Reducerile s-au datorat, cu precădere, diminuării restenozei în vasul ţintă. Diferenţa de semnificaţie statistică în privinţa reducerii obiectivului primar dintre cele două studii se datorează, mai degrabă, diferenţelor de design ale acestora, şi nu unei diferenţe evidente de eficacitate între stenturile acoperite cu sirolimus, faţă de cele acoperite cu paclitaxel. În concluzie, utilizarea stenturilor acoperite farmacologic, în angioplastia primară din infarctul miocardic, este superioară folosirii stenturilor neacoperite, în special datorită ratei mai mici de restenoză în vasul ţintă.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: