Statinele în doză mare scad morbiditatea după accidentele vasculare cerebrale ischemice

Statinele s-au dovedit a fi eficace în prevenţia primară a accidentelor vasculare cerebrale (AVC), la pacienţii cu risc crescut cardiovascular.

Un studiu recent a evaluat eficacitatea statinelor administrate în doză mare, în prevenţia secundară a AVC, la subiecţii care suferiseră un AVC sau un accident cerebral ischemic tranzitoriu (AIT). Studiul SPARCL a inclus 4 731 de asemenea pacienţi, fără boală coronariană cunoscută, care au fost randomizaţi 1:1 către tratament cu atorvastatină 80 mg sau cu placebo. Obiectivul primar a fost primul AVC fatal sau non-fatal. Subiecţii au fost urmăriţi pe o durată de timp medie de 4,9 ani. La sfârşitul perioadei de urmărire, administrarea de statine în doză mare a condus la o scădere cu 16% a riscului relativ de recurenţă a AVC (11,2% vs 13,1%; p=0,03), ceea ce a corespuns unei reduceri absolute de risc de 2,2%. Riscul relativ pentru alte evenimente cardiovasculare adverse a fost diminuat cu 20%, ceea ce a corespuns unei scăderi a riscului absolut cu 3,3% (p=0,002). Mortalitatea nu a fost influenţată. În concluzie, administrarea de statine în doză mare, după un eveniment ischemic cerebral, scade modest (în termeni absoluţi) morbiditatea cardiovasculară şi nu reduce mortalitatea, dar poate fi utilă în această patologie.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: