Managementul conservator al balanţei hidrice la pacienţii cu sindrom de detresă respiratorie acută (SDRA) este superior managementului agresiv volemic

Modalitatea ideală de tratament şi echilibrare volemică a pacienţilor cu sindrom de detresă acută respiratorie (SDRA) este necunoscută. Un studiu recent a evaluat două modalităţi de echilibrare volemică la 1 000 de bolnavi internaţi cu SDRA şi ventilaţi mecanic.

Ei au fost randomizaţi 1:1 către repleţie volemică conservatoare şi, respectiv, repleţie volemică liberală, conform unui protocol strict. În lotul tratat conservator, valorile recomandate pentru presiunea venoasă centrală şi presiunea capilară pulmonară blocată au fost de <4 mm Hg şi, respectiv, <8 mm Hg, iar în lotul tratat liberal s-au înregistrat 10-14 mm Hg şi, respectiv, 14-18 mm Hg. Obiectivul primar al studiului a fost mortalitatea la 60 de zile. Obiectivele secundare au constat în numărul de zile necesar de ventilaţie mecanică şi numărul de zile fără disfuncţie de organ. Balanţa hidrică în cazul lotului tratat conservator a fost uşor negativă (- 136±491 ml), spre deosebire de cel tratat liberal, la care a fost net pozitivă (6992±502 ml). Mortalitatea la 60 de zile nu a diferit semnificativ între cele două loturi (25,5% vs 28,4%, P=0,30). Cu toate acestea, hidratarea conservatoare a îmbunătăţit indexul de oxigenare - definit ca produsul dintre presiunea atmosferică şi raportul dintre fracţiunea de oxigen inspirată (FiO2) şi presiunea parţială a oxigenului (pO2) - şi scorul de injurie pulmonară, a redus numărul de zile necesare de terapie intensivă (14,6±0,5 vs 12,1±0,5, P<0,001), a crescut numărul de zile fără suport ventilator asistat (13,4±0,4 vs 11,2±0,4, P<0,001) şi nu a crescut incidenţa şocului sau necesitatea dializei (10% vs 14%, P = 0,06). În concluzie, în cazul pacienţilor cu sindrom de detresă respiratorie acută sunt recomandabile menţinerea euvolemiei şi un protocol de hidratare conservator.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: