Comentariu: Evaluarea riscului cardiovascular - importantă dar, posibil, eronată

Manuel şi colab. au aplicat recomandările a şase ghiduri naţionale referitoare la tratamentul cu statine aceleiaşi populaţii canadiene şi le-au stabilit impactul în funcţie de: numărul de persoane cărora le-a fost indicată medicaţia; cuantumul potenţial al deceselor coronariene evitate; şi numărul de pacienţi necesar a fi tratat pentru evitarea unui singur deces.1

Ei au arătat că numărul de persoane a variat semnificativ, în funcţie de ghidul utilizat.

În contextul larg al luării deciziilor în cadrul sistemului de îngrijiri primare, pare relativ simplă identificarea indivizilor care ar urma să beneficieze de terapia cu statine pentru prevenirea primară a bolii coronariene ischemice. În ultimii 10 ani, 14 studii clinice cu control statistic au analizat eficacitatea statinelor pe diferite grupuri de pacienţi,2 însă, aşa cum au arătat Manuel şi colab., integrarea rezultatelor experimentale în ghiduri clinice este necorespunzătoare, în special în ceea ce priveşte utilizarea explicită a algoritmului Framingham sau a altor funcţii multivariabile de risc pentru estimarea probabilităţii individuale de apariţie a bolii coronariene.1

S-ar putea ca rezultatele studiului realizat de Manuel şi colab. să nu fie surprinzătoare, întrucât efectul urmărit - decesul coronarian - a fost determinat prin aplicarea scorurilor de risc Framingham sau SCORE, un exemplu de evaluare a validităţii interne. Ar fi de aşteptat ca ghidurile care au pus accentul pe calcularea riscului absolut - britanic, australian şi neozeelandez - să fie mai performante decât cele mai puţin explicite - american, canadian şi european. Întrucât beneficiile relative ale statinelor sunt, în mod constant, independente de riscul absolut iniţial, iar riscurile terapeutice sunt mici, este perfect justificată abordarea explicită a evaluării riscului absolut: este probabil ca, în termeni absoluţi, persoanele cu riscuri sporite să aibă beneficii mai mari.1, 2

Ar trebui descurajată şi aplicarea necritică a evaluării riscului absolut în privinţa prevenirii primare a bolii coronariene. O sinteză sistematică a 27 de studii cu validare externă, care au considerat că estimarea riscurilor reflecta fidel profilul celui de instalare a afecţiunilor cardiace, a arătat că performanţele scorului de risc Framingham prezintă diferenţe notabile între diverse ţări şi populaţii.3 Rapoartele estimate şi cele observate au variat de la o valoare subevaluată, de 0,43, în populaţia cu risc crescut, până la o cotă supraestimată, de 2,87, în populaţia cu risc scăzut.3 În Marea Britanie s-au înregistrat diferenţe regionale la nivelul riscului de instalare a afecţiunilor cardiace, semnificând existenţa unei variabilităţi în ceea ce priveşte acurateţea scorului Framingham, prin supraestimarea zonelor cu o incidenţă scăzută a bolii coronariene4 şi subestimarea regiunilor dezavantajate social, caracterizate printr-o incidenţă crescută a bolilor de inimă.5 Chiar dacă scorul Framingham ar fi consistent, există puţine dovezi în favoarea evaluării riscului absolut în prevenirea primară a bolilor cardiace; până în prezent au fost publicate doar patru studii clinice cu control statistic care au aplicat o atare abordare, iar rezultatele au fost incerte.3

În concluzie, studiul realizat de Manuel şi colab. conţine un mesaj important. Evaluarea explicită a riscului absolut este un punct de pornire esenţial în situaţiile în care se are în vedere tratamentul preventiv primar al bolii coronariene. Cu toate acestea, aplicarea necritică a algoritmului Framingham poate induce în eroare pacienţii şi cadrele medicale. Este necesară, aşadar, efectuarea de noi studii care să evalueze cât mai exact, pentru fiecare grup de pacienţi în parte, riscurile de producere a bolilor coronariene.

Commentary: Cardiovascular risk estimation: important but may be inaccurate

BMJ 2006;332:1422

Division of Community Health Sciences, Mackenzie Building, University of Dundee, Dundee DD2 4BF
Vishnu Madhok
medical student
Tom Fahey professor of primary care medicine

Correspondence to: T Fahey mailto:t.p.fahey@chs.dundee.ac.uk

Bibliografie

1 Manuel DG, Kwong K, Tanuseputro P, Lim J, Mustard CA, Anderson GM, et al. Effectiveness and efficiency of different guidelines on statin treatment for preventing deaths from coronary heart disease: modelling study. BMJ 2006;332:1419-22.

2 Cholesterol Treatment Trialists' (CCT) Collaborators. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005;366:1267-78.

3 Brindle P, Beswick A, Fahey T, Ebrahim S. The accuracy and impact of risk assessment in the primary prevention of cardiovascular disease: a systematic review. Heart 2006 Apr 18; şEpub ahead of printţ.

4 Brindle P, Emberson J, Lampe F, Walker M, Whincup P, Fahey T, et al. Predictive accuracy of the Framingham coronary risk score in British men: prospective cohort study. BMJ 2003;327:1267-72.

5 Brindle PM, McConnachie A, Upton MN, Hart CL, Smith GD,Watt GCM.The accuracy of the Framingham risk-score in different socioeconomic groups: a prospective study. Br J Gen Pract 2005;55:838-45.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Olguţa Iliescu
Autor: