Tratamentul medicamentos nu are decât o contribuţie minimă la menţinerea stării de veghe a muncitorilor din schimbul de noapte

Conform unui studiu statistic, controlat placebo, tratamentul cu modafinil, recent aprobat în SUA, de Food and Drug Administration (Administraţia pentru Alimente şi Medicamente), pentru combaterea somnolenţei excesive a pacienţilor ce prezintă tulburări de somn provocate de activitatea în schimburi, a ameliorat simptomul şi a determinat o modestă, dar semnificativă îmbunătăţire a performanţei muncii (New England Journal of Medicine 2005;353:476-86).

Autorii au conchis că nivelurile de performanţă evaluate au fost mult mai scăzute decât cele optime pentru desfăşurarea unei activităţi normale, ceea ce impune necesitatea instituirii unor terapii mai eficiente.

 

10% dintre muncitorii care lucrează în schimburi, în ţările industrializate, prezintă insomnii sau somnolenţă excesivă

Membrii grupului care a urmărit efectele administrării modafinilului, în SUA, asupra pacienţilor cu tulburări de somn generate de munca în schimburi, au efectuat studiul în perioada decembrie 2001- -septembrie 2002. Dintre cei 4 533 de subiecţi selectaţi anterior, 204 au primit medicamentul, iar 153 au ajuns în etapa finală a studiului.

Dintre muncitorii ţărilor industrializate, 20% lucrează în schimburi, iar 10% dintre ei au insomnii sau somnolenţă excesivă şi sunt expuşi unui risc crescut de a dezvolta ulcer peptic, boală coronariană ischemică, rezistenţă la insulină, depresie, accidente neintenţionate, datorate somnolenţei, şi perturbarea activităţilor sociale şi familiale. Mulţi dintre aceştia lucrează în sistemul sanitar şi în transporturi.

Studiul a demonstrat că tratamentul cu modafinil a determinat o îmbunătăţire modestă, faţă de nivelul iniţial, în ceea ce priveşte aşa-numita latenţă a somnului de noapte - intervalul dintre ora la care cineva încearcă să adoarmă şi instalarea somnului.

Testul a reprezentat un parametru obiectiv al tendinţei de somn pe timpul nopţii, când, de regulă, respectivii pacienţi muncesc.Latenţa medie a somnului a fost mai mare în grupul căruia i-a fost administrat modafinil - cu 1,7 (eroarea standard a mediei 0,4) minute versus 0,3 (0,3) minute (P = 0,002) - aşadar, tendinţa lor de-a adormi în timpul orelor de lucru de noapte a fost redusă. La pacienţii care urmau tratamentul, episoadele de diminuare a atenţiei au avut valori mai reduse ale frecvenţei şi duratei, atunci când li s-a evaluat performanţa din timpul nopţii cu ajutorul testului de vigilenţă psihomotorie (modificarea faţă de nivelul de bază, scăderea frecvenţei neglijenţelor cu 2,6, comparativ cu o creştere de 3,8, P<0,001). În mod direct proporţional, mai puţini subiecţi (sau aproape nici unul) au relatat accidente neintenţionate (29% versus 54%; P<0,001). Cu toate acestea, indivizii trataţi cu modafinil au continuat să prezinte somnolenţă excesivă şi modificări ale performanţei în timpul nopţii.

Un editorial care însoţeşte articolul afirmă că este posibil ca, pe viitor, să fie demonstrate eficienţa şi siguranţa administrării modafinilului ca agent adjuvant al strategiilor comportamentale, în tratamentul tulburărilor de somn, la muncitorii ce lucrează în schimburi.

Brian Murray, medic neurolog, specialist în tulburări de somn, la Universitatea din Toronto şi Sunnybrook and Women's College Hospital, a comentat că doza utilizată în studiu (200 mg) este, uneori, dublată în tratamentul narcolepsiei sau al altor afecţiuni, "astfel fiind posibil să se obţină rezultate mai bune cu o doză mai mare sau cu alţi agenţi terapeutici. Totuşi, noi nu considerăm că anumite medicamente pot substitui nevoia de somn."

Drug only helps slightly to keep shift workers awake at night

BMJ 2005;331:367

David Spurgeon Quebec

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Olguţa Iliescu
Autor: