RECENZII - Evaluarea şi monitorizarea hemodinamică a pacientului critic

 

Şerban Bubenek, Editura Academiei Române Bucureşti, 2005, pp 295 ISBN: 973-27-1184-1, http://www.ear.ro/

Apărută la Editura Academiei Române, cartea Evaluarea şi monitorizarea hemodinamică a pacientului critic, scrisă de dr. Şerban Bubenek, reprezintă o strălucită pledoarie pentru managementul modern al pacientului critic, privit din punctul de vedere al statusului hemodinamic. Provocarea care a dus la realizarea acestei lucrări, după cum însuşi autorul mărturiseşte, "constă tocmai în a nu considera nimic perfect, ci a căuta întotdeauna o cale mai sigură şi mai eficientă pentru pacient".

Structurată, pragmatic, în patru mari capitole - "Elemente esenţiale de fiziologie şi fiziopatologie a hemodinamicii", "Dezechilibre hemodinamice majore", "Metode de evalure a statusului hemodinamic", "Ghiduri şi algoritmuri pentru optimizarea statusului hemodinamic" - monografia reuşeşte o îmbinare logică şi legică a fiziologiei, fiziopatologiei, evaluării şi terapiei pacientului din secţia de anestezie şi terapie intensivă. Tocmai această îmbinare conferă cărţii o calitate rară: aceea de-a fi citită şi înţeleasă cu uşurinţă, chiar dacă abordează o latură complexă a medicinii actuale. Este de remarcat ancorarea profundă în ... modern, alături de metodele clasice de evaluare a statusului hemodinamic fiind excelent prezentate metode de ultimă oră, precum: termodiluţia transpulmonară, metoda "pulse-contour", bioimpedanţa electrică toracică, măsurarea volumului telediastolic al ventriculului drept, măsurarea volumului sangvin intratoracic. Extrem de important, fiecare metodă este descrisă atât cu avantajele cât şi cu dezavantajele şi limitele sale, prezentarea comparativă fiind o altă calitate a lucrării. Acelaşi stil se regăseşte şi în elaborarea ghidurilor şi algoritmurilor de optimizare a statusului hemodinamic, experienţa clinică a autorului evidenţiindu-şi importanţa.

În concluzie, după cum remarca prof. dr. Dan Tulbure, în prefaţa lucrării, "claritatea expunerii şi concizia cu care este scrisă monografia o transformă într-un instrument de lucru indispensabil pentru practicienii domeniului de terapie intensivă ... sau a specialiştilor din alte domenii medicale care vin în contact cu pacientul critic ..."

Spitalul Clinic de Urgenţă, Iaşi
Dan Tesloianu
medic

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: