Recenzie sistematică pentru determinarea modului în care participarea la studii influenţează rezultatele

Rezumat

Obiective: Compararea sistematică a rezultatelor participanţilor la studiile clinice statistice (randomised controlled trials - RCT-uri) cu cele ale persoanelor care aveau caracteristici comparabile şi care au primit acelaşi tratament sau unul similar.

Sursa de date: Baze de date bibliografice, liste bibliografice din articolele eligibile, din reviste medicale şi de la autorii studiilor.

Metoda de lucru: RCT-urile şi studiile pe cohorte care au evaluat rezultatele clinice ale participanţilor cu cele ale non-participanţilor comparabili care au primit acelaşi tratament sau unul similar.

Rezultate: Cinci RCT-uri (şase comparaţii) şi 50 de studii pe cohorte (85 de comparaţii) au furnizat date despre 31 140 de pacienţi trataţi în cadrul RCT-urilor şi despre 20 380 de subiecţi trataţi în afara acestora. În cele cinci RCT-uri la care pacienţii au avut posibilitatea de-a opta pentru sau împotriva participării, compararea a oferit informaţii limitate, datorită dimensiunii reduse a eşantioanelor (un total de 412 subiecţi) şi a naturii întrebărilor luate în considerare. Au fost comparate 73 de rezultate dihotomice, dintre care 59 nu au avut diferenţe semnificative din punct de vedere statistic. Pentru pacienţii trataţi în cadrul RCT-urilor, 10 comparaţii au consemnat rezultate semnificativ mai bune, iar patru, rezultate semnificativ mai proaste. S-a observat existenţa unei heterogenităţi semnificative (I2=89%) în cadrul comparaţiilor a 73 de rezultate dihotomice; nici unul dintre factorii noştri explicativi apriori nu ne-a ajutat să justificăm heterogenitatea. În cazul celor 18 comparaţii ale rezultatelor continui nu au existat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte heterogenitatea (I2=0%). Determinarea totală combinată pentru rezultatele continui ale efectului participării la un RCT nu a fost semnificativă (diferenţa medie standardizată 0,01, interval de încredere 95% 0,10-0,12).

Concluzii: Participarea la studii clinice statistice nu aduce beneficii sau prejudicii pacienţilor, comparativ cu cei care primesc acelaşi tratament sau unul similar în afara studiilor.

Systematic review to determine whether participation in a trial influences outcome

BMJ 2005;330:1175-9

Norwegian Health Services Research Centre, PO Box 7004, 0130 Oslo,Norway
Gunn Elisabeth Vist
senior researcher
Doris Tove Kristoffersen statistician
Andrew David Oxman researcher

National Research Centre for Rehabilitation in Rheumatology, Diakonhjemmet Hospital, Oslo
Kare Birger Hagen
senior researcher

Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University Health Sciences Centre, Hamilton, Ontario, Canada
P J Devereaux
senior researcher
Dianne Bryant senior researcher

Correspondence to: G E Vistmailto:gev@nhsrc.no

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Raluca Darabă
Autor: