Entecavir - superior lamivudinei în tratamentul asociat cu interferon al hepatitei cronice virale B

Recent au fost publicate două studii extrem de importante privind tratamentul hepatitei cronice virale B. Ambele fac parte din trialul BEHoLD şi au evaluat eficacitatea terapiei cu entecavir, faţă de cea cu lamivudină, atât la pacienţii cu antigen HBe-pozitivi (HBe+, 715 subiecţi) cât şi la cei HBe-negativi (HBe-, 648 de subiecţi).

Obiectivul primar a constat în îmbunătăţirea scorului histologic după 48 de săptămâni de tratament. În cazul pacienţilor HBe+, ameliorarea histologică a leziunilor hepatice la 48 de săptămâni a fost superioară în lotul tratat cu entecavir faţă de cel cu lamivudină (72% vs 62%; p=0,009). Remisia completă a viremiei (valori nedetectabile ale viremiei la PCR) a fost superioară în lotul tratat cu entecavir (67% vs 36%; p=0,001). La pacienţii HBe, eficienţa entecavir, comparativ cu lamivudina, a fost similară cu cea înregistrată în cazul subiecţilor HBe+: 70% vs 61% pentru rata îmbunătăţirilor histologice (p=0,01) şi 90% vs 72% pentru rata remisiei complete (p=0,045). Nu a fost detectată rezistenţă virală la entecavir. Profilul de siguranţă şi tolerabilitate a fost similar în ambele loturi de tratament. În concluzie, entecavir este superior lamivudinei în managementul hepatitei cronice virale B, fie HBe-pozitivă, fie HBe-negativă.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: