Sprijin pentru medicii din Serbia

Colegiul Medicilor din România şi-a exprimat sprijinul pentru Camera Medicalã Sârbã, care a cerut ajutorul organizaţiilor medicale prezente. La ora actualã, Ministerul Sãnãtãţii din Serbia susţine o campanie ce urmãreşte sã interzicã doctorilor din spitalele publice sã lucreze, dupã programul normal, şi în cabinete private. Camera Medicalã Sârbã a solicitat Curţii Constituţionale din Serbia sã scoatã respectivul articol din legea Camerelor de Sãnãtate Profesionale.

"Întreaga profesie medicalã din Serbia este împotriva unei atari prevederi. Prin aceasta este anulat dreptul de a lucra dupã program al medicilor, discriminând intiţiativa privatã din domeniu şi nepermiţând pacienţilor sã-şi aleagã liber medicul. Camera Medicalã Sârbã va face tot ce se poate din punct de vedere legal pentru a stopa o asemenea iniţiativã a Ministerului Sãnãtãţii", a declarat dr. Tatjana Radosavljevic, preşedintele Camerei Medicale din Serbia.

Discuţiile din cadrul ZEVA au arãtat cã problemele din sistemele de sãnãtate din regiune sunt, în general, comune. "Migraţia poate fi o problemã pentru sistemele de sãnãtate, dar o oportunitate pentru medici. Ea nu poate fi limitatã prin metode administrative, ci prin creşterea veniturilor şi a independenţei. Nu-i poţi obliga pe doctori sã rãmânã într-o ţarã sau alta. Sã nu uitãm cã se trecea şi peste Cortina de Fier. Printre constrângeri se numãrã dorinţa finanţatorilor de a limita cheltuielile şi de a creşte eficienţa. Întâlnirea a fost beneficã prin schimbul de experienţã. Am stabilit cã, atunci cand vom avea nevoie unul de altul, vom acţiona împreunã", a conchis preşedintele CMR.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: