Ţãrile sãrace şi cele bogate sunt afectate de migraţie

Dr. Otmar Klober, secretarul general al World Medical Association, a declarat cã migraţia medicilor este un fenomen ce afecteazã atât ţãrile sãrãce cât şi pe cele bogate.

"Problema migraţiei existã în toatã Europa şi în întreaga lume. Spre sfârşitul anilor '90 s-au produs anumite schimbãri pe care politicienii nu le-au luat în considerare. Dupã anul 2000 s-a înregistrat un declin al neangajãrii medicilor. Doctorii sunt tentaţi sã lucreze în strãinãtate şi sã munceascã peste program. Unii medici din Est vin sã lucreze în Germania, de pildã, iar alţii pleacã din Germania spre statele nordice. Migraţia se face mai ales în Europa de Nord şi Europa Centralã. China şi India exportã doctori cãtre ţãrile mai bogate. Medici din Canada se îndreaptã spre SUA. În interiorul SUA, doctorii din regiunile sãrace emigreazã spre cele bogate. Medicii din Afra emigreazã spre emisfera nordicã. Printre motivele migraţiei se numãrã condiţiile financiare, dorinţa de a lucra într-un mediu profesional sigur, condiţiile de viaţã, lipsa facilitãţilor sau a unui viitor", a menţionat Kloiber.

Prof. dr. Astãrãstoae este de pãrere cã un salariu decent pentru un medic ar fi de aproximativ 1 500 €. În prezent, salariul mediu de bazã este de doar 450 €. "În centrele universitare, media de lucru este de nouã ore, inclusiv gãrzile, în celelalte judeţe ajungând panã la 14 ore", a mai spus preşedintele CMR.

Dr. Kloiber considerã cã medicina de familie este specialitatea care se confruntã cu foarte multã birocraţie, fapt ce îi împiedicã pe medici sã se aplece asupra pacientului. "Şi în Germania, medicul de familie îşi umple timpul mai mult cu activitate birocraticã şi stã vreme îndelungatã în faţa calculatorului, în loc sã acorde mai mult timp pacientului", a adãugat el.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: