Utilizarea fotografiilor în BMJ

Încurajăm autorii să includă imagini în materialele trimise la BMJ, pentru a aduce informaţii utile şi relevante. Folosim ilustraţii şi pentru ca revista să arate bine, să fie parcursă cu interes, să placă şi să stimuleze cititorii, iar uneori, pentru a exemplifica diferite opinii asupra unor subiecte familiare.

Conform studiilor, cititorii îşi pot pierde interesul faţă de un text atunci când acesta se prezintă doar ca o monotonă înşiruire de fraze, aşa că prin includerea imaginilor urmărim să creştem atractivitatea articolelor.

Există, însă, şi inconveniente ale iniţiativei de-a publica fotografii, iar noi primim, în fiecare an, destule plângeri privitoare la imaginile pe care le prezentăm în revista noastră. Cititorii au două obiecţii principale - faptul că publicarea de poze ale pacienţilor riscă să le compromită respectivilor intimitatea şi confidenţialitatea şi faptul că imaginile sunt uşor de modificat, ceea ce creează suspiciuni.

BMJ are politici stricte cu privire la respectarea intimităţii şi a confidenţialităţii. Insistăm ca autorii să obţină consimţământul în scris din partea pacienţilor, înainte ca noi să optăm pentru publicarea de ilustraţii cu bolnavi reali, fotografiaţi în clinici. Recomandarea este valabilă chiar şi în situaţiile în care, prezentând doar un anume aspect, o imagine face dificilă recunoaşterea protagonistului - de exemplu, o leziune tegumentară mică sau un singur deget de la picior. Pacienţii, mai ales cei cu afecţiuni neobişnuite ori rare, se pot recunoaşte uşor, ceea ce se şi întâmplă.1 Iar noi suntem conştienţi de faptul că acoperirea ochilor cuiva nu împiedică identificarea persoanei, o asemenea practică fiind abandonată de mulţi ani.2, 3

Unii autori consideră că suntem prea pretenţioşi dacă solicităm consimţământul pentru fiecare imagine clinică. Strategia noastră cu privire la fotografii este, însă, doar o parte componentă a politicii generale a revistei, care impune obţinerea acodului pacienţilor pentru orice informaţie provenită din relaţia medic-bolnav,4 conform regulilor de publicare a pozelor în care ei sunt prezenţi, stabilite de General Medical Council (Consiliul General al Medicilor).5 Pacienţii pot avea, asupra propriilor imagini, şi drepturi asemănătoare celui de proprietate. Apreciem că ei sunt, de asemenea, îndreptăţiţi să-şi dea consimţământul pentru simpla inserare a fotografiilor în fişele de observaţie, având libertatea de-a nu accepta publicarea lor.6

Dată fiind politica privind acordul pentru publicarea fotografiilor pacienţilor menţionaţi în articolele din BMJ, există, oare, o inconsecvenţă în privinţa prezentării pozelor furnizate de agenţii în secţiunea de ştiri şi în alte articole? Considerăm că BMJ ar fi dezavantajat în media dacă nu ar folosi asemenea imagini, fotografiile în speţă fiind, adesea, mult mai sugestive decât cuvintele. Dar nu ne putem asuma răspunderea şi pentru consimţământul oamenilor prezentaţi în reproducerile pe care le-am obţinut de la agenţii, biblioteci, alte publicaţii şi din diverse surse comerciale. Menţionăm clar provenienţa imaginilor şi presupunem că s-a obţinut permisiunea de la protagoniştii lor. Este puţin probabil ca agenţiile de reputaţie notorie ori alte surse să-şi asume riscuri legale şi financiare prin vânzarea unor ilustraţii relevante, fără a avea, în prealabil, consimţământul necesar. Dacă avem dubii cu privire la obţinerea acordului de la o persoană fotografiată - de exemplu, datorită unei boli mintale severe, a demenţei sau a tulburărilor de înţelegere -, invocăm obligativitatea discreţiei şi încercăm să evităm imaginile ce ar putea duce la identificarea persoanei respective.

Se fac atât de multe demersuri pentru protejarea pacienţilor. Cum acţionează, însă, BMJ pentru a-şi proteja cititorii faţă de riscul modificării imaginilor? Fotografia digitală creşte, oare, tentaţia de-a fabrica trucaje vizuale? Revistele, inclusiv BMJ, au apelat, de zeci de ani, la "aranjarea" sau mascarea fotografiillor, iar cele digitale n-au făcut altceva decât să amplifice asemenea posibilităţi. Modificăm imaginile clinice numai ocazional, atunci când le folosim, în principal, în scop artistic şi mai puţin pentru informare, de exemplu, pentru coperta BMJ (vezi caseta de pe bmj.com). Atunci când retuşăm substanţial o poză, menţionăm acest lucru în legendă sau într-o notă de subsol.7 La fel, când cumpărăm de la agenţii reproduceri scanate sau electrono-optice, scintigrafii, imagini termografice şi alte imagini clinice, ale căror culori au fost accentuate ori alterate, le publicăm cu legendă explicativă.

Celelalte întrebări, frecvente, privitoare la fotografii, sunt mai tehnice şi se referă, în marea lor majoritate, la găsirea şi pregătirea ilustraţiilor în vederea publicării, la obţinerea permisiunii şi la copyright. Pentru a afla răspunsurile la atari întrebări, vă rugăm să citiţi recomandările adresate celor interesaţi să trimită materiale spre publicare.8

Conflict de interese: Nici unul declarat.

Using pictures in the BMJ
We want lots of pictures, but have policies on using them ethically

BMJ 2005;330:916

Trish Groves
senior assistant editormailto:BMJ%20(tgroves@bmj.com)
Jan Croot picture editor BMJ

Bibliografie

1 Nylenna M, Riis P. Identification of patients in medical publications: need for consent. BMJ 1991;302:1182.

2 Smith J. Keeping confidences in published papers. BMJ 1991;302:1168.

3 Smith R. Publishing information about patients. BMJ 1995;311: 1240-1.

4 Patient confidentiality and consent to publication. http://www.gmc-uk.org/standards/%20aud_vid.htm

5 General Medical Council. Making and using visual and audio recordings of patients. London: GMC, 2002. http://www.gmc-uk.org/standards/%20aud_vid.htm (accessed 20 Jan 2005).

6 Singer PA. Consent to the publication of patient information. BMJ 2004;329:566-8.

7 Cover note. http://bmj.bmjjournals.com/content/vol328/issue7438/%20cover.shtml (accessed 20 Jan 2005).

8 BMJ house style. http://bmj.bmjjournals.com/advice/stylebook/%20basics.shtml(accessed 20 Jan 2005).

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: