Tratamentul dedicat al tuberculozei extensiv multidrog rezistente (N Engl J Med 2008;359:563-74)

Tuberculoza extensiv multidrog rezistentã (XMDR) a fost raportatã, din anul 2006 şi pânã în prezent, în 45 de ţãri din lume. Aceastã formã de boalã este provocatã de tulpini de Mycobacterium tuberculosis rezistente cel puţin la izoniazidã, rifampicinã şi la trei din cele şase clase de tuberculostatice de linia a 2-a.

Tratamentul tuberculozei multidrog rezistente (MDR) se bazeazã pe cele mai active medicamente dintre tuberculostaticele de linia a 2-a: fluorchinolonele şi agenţii injectabili (amikacina, capreomicina şi kanamicina). Pentru pacienţii cu XMDR, probabilitatea de vindecare este, însã, foarte scãzutã.

            Studiul prezentat în continuare a inclus 810 de pacienti cu tuberculozã şi terapie individualizatã, ce includea terapie medicamentoasã, chirurgie de rezecţie, tratament paleativ, susţinere nutriţionala şi psihosocialã. Au fost testate tulpini izolate de la 651 de subiecţi cu XMDR şi au fost elaborate scheme cu cinci sau mai multe droguri la care tulpina izolatã nu era rezistentã.

            Dintre cei 651 de pacienţi testaţi, 7,4% aveau XMDR, iar restul, doar MDR. Subiecţii cu XMDR efectuaserã un cuantum mai mare de tratament decât ceilalţi (numãr mediu de scheme terapeutice 4,2±1,9 vs 3,2±1,6; P<0,001) şi aveau tulpini bacteriene rezistente la mai multe droguri (8,4±1,1 vs 5,3±1,5). Nici unul dintre bolnavi nu era infectat şi cu HIV. Celor cu XDMR li s-a administrat tratament zilnic cu o medie de 5,3±1,3 medicamente - fluorchinolone şi terapie injectabilã cu cicloserinã. Din grupul de pacienţi cu XMDR, doar 29 (60,4%) au finalizat tratamentul sau au fost vindecaţi, faţã de 400 (66,3%) dintre cei cu MDR (P=0,36).

            În concluzie, XMDR poate fi vindecatã (la pacienţii HIV negativi) cu terapie individualizatã, chiar şi la cei cu antecedente de cure multiple de tuberculostatice.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: 
Prof. Dr. Mircea Cintezã, Dr. Ştefania Magda