Scãderea ponderalã prin dieta saracã în carbohidraţi, mediteraneeanã sau hipolipidicã (N Engl J Med 2008;359:229-41)

Creşterea incidenţei obezitãţii la nivel mondial indicã necesitatea evaluãrii eficacitãţii şi a siguranţei dferitelor diete utilizate pe scarã largã. Studiile efectuate pânã în prezent pe aceasta temã au fost, însã, limitate de perioadele scurte de urmãrire sau de ratele ridicate de abandon.

Studiul de faţã îşi propune sã compare dieta sãracã în carbohidraţi, dar bogatã în proteine şi grãsimi, cu cea sãracã în grãsimi, restricţionatã caloric, şi cu cea mediteraneeanã, restricţionatã caloric, pe o perioadã de urmãrire de doi ani. Au fost înrolaţi 322 de pacienţi cu obezitate moderatã (indice de masã corporalã mediu 31), dintre care 86% de sex masculin, cu vârsta medie de 52 de ani; subiecţii au fost împãrţiţi aleator în trei loturi cãrora li s-a oferit câte unul dintre tipurile de diete descrise mai sus. Rata de aderenţã la regimul alimentar recomandat a fost de 95,4%, la un an, şi de 84,6%, la doi ani de la debutul studiului. Grupul cu dieta mediteraneeanã a consumat cea mai mare cantitate de fibre şi a avut cel mai mare raport între grãsimile nesaturate şi cele saturate. Lotul cu dieta sãracã în carbohidraţi a consumat cea mai redusã cantitate de glicide şi a avut cel mai mare aport de lipide, proteine şi colesterol. Scãderea ponderalã medie a fost de 2,9 kg în grupul cu dieta sãracã în grãsimi, de 4,4 kg în cel cu regim mediteraneean, şi de 4,7 kg în lotul cu dieta sãracã în carbohidraţi. Reducerea relativã a raportului colestererol total/HDL-colesterol a fost de 20%, în grupul cu dieta sãracã în glucide şi de 12%, în cel cu regim hipolipidic. În ceea ce priveşte subiecţii diabetici (36/322), scãderea glicemiei plasmatice à jeun şi modificãrile insulinei plasmatice au fost net superioare în grupul cu dieta mediteraneeanã, faţã de cel cu regimul hipolipidic (P<0,001).

În concluzie, dieta mediteraneeanã şi cea sãracã hipoglucidicã pot fi considerate alternative eficiente la regimul hipolipidic, individualizat, însã, în funcţie de preferinţele personale şi de considerentele metabolice.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: 
Prof. Dr. Mircea Cintezã, Dr. Ştefania Magda