Utilizarea datelor pacienţilor ar trebui sã impunã consensul lor explicit

Studierea experien?ei a patru centre de îngrijire primarã care au introdus printre primele sistemul de înregistrare electronicã a fi?elor medicale sumare a identificat o serie de erori la nivelul mai multor aspecte ce ?in de cultura ?i metodologia controversatului program na?ional de IT din cadrul NHS-ului englez. Raportul, publicat recent, criticã faptul cã programul „vizeazã strict componenta instrumentalã a aplicãrii unei tehnologii", în loc sã aibã în vedere lãrgirea caracterului sãu transformator.

Autorii raportului ?i-au arãtat nemul?umirea, însã, fa?ã de faptul cã, prin atitudinea lor criticã, atât grupurile de lobby cât ?i unele laturi ale presei au contribuit la „demonizarea" programului, printr-o „lipsã lamentabilã de spirit critic", ce a afectat grav obiectivitatea dezbaterilor pe aceastã temã.

Criticând implicit BMA, autorii sus?in cã grupurile profesionale nu ar trebui sã impunã reguli universale privitoare la utilizarea fi?ei medicale sumare; ca în orice sector al medicinei, „judecata profesionalã trebuie formulatã în func?ie de necesitã?ile pacien?ilor, de dorin?ele lor ?i de nivelul lor de în?elegere", afirmã ei.

Evaluarea realizatã de colectivul condus de Trisha Greenhalgh, din cadrul University College London, a fost solicitatã, în parte, pentru a atenua tensiunile dintre programul IT ?i BMA în legãturã cu înregistrarea electronicã a datelor medicale, demaratã anul trecut (BMJ 2008;336:1029-30). Raportul sus?ine cã este mult prea devreme pentru a evalua beneficiile fi?ei medicale sumare.

Studierea experienţei a patru centre de îngrijire primarã care au introdus printre primele sistemul de înregistrare electronicã a fişelor medicale sumare a identificat o serie de erori la nivelul mai multor aspecte ce ţin de cultura şi metodologia controversatului program naţional de IT din cadrul NHS-ului englez. Raportul, publicat recent, criticã faptul cã programul „vizeazã strict componenta instrumentalã a aplicãrii unei tehnologii", în loc sã aibã în vedere lãrgirea caracterului sãu transformator.

Autorii raportului şi-au arãtat nemulţumirea, însã, faţã de faptul cã, prin atitudinea lor criticã, atât grupurile de lobby cât şi unele laturi ale presei au contribuit la „demonizarea" programului, printr-o „lipsã lamentabilã de spirit critic", ce a afectat grav obiectivitatea dezbaterilor pe aceastã temã.

Criticând implicit BMA, autorii susţin cã grupurile profesionale nu ar trebui sã impunã reguli universale privitoare la utilizarea fişei medicale sumare; ca în orice sector al medicinei, „judecata profesionalã trebuie formulatã în funcţie de necesitãţile pacienţilor, de dorinţele lor şi de nivelul lor de înţelegere", afirmã ei.

Evaluarea realizatã de colectivul condus de Trisha Greenhalgh, din cadrul University College London, a fost solicitatã, în parte, pentru a atenua tensiunile dintre programul IT şi BMA în legãturã cu înregistrarea electronicã a datelor medicale, demaratã anul trecut (BMJ 2008;336:1029-30). Raportul susţine cã este mult prea devreme pentru a evalua beneficiile fişei medicale sumare.

În schimb, sunt fãcute o serie de recomandãri cu privire la managementul proiectului, care îi revine agenţiei IT a NHS-ului, Connecting for Health.

Raportul relevã faptul cã „foarte mulţi pacienţi şi cadre medicale îşi doresc" un nou mecanism de obţinere a consimţãmântului pacientului, în locul procedeului actual, ce presupune acordul implicit al acestuia cu privire la înregistrarea datelor de bazã, care atestã tratamentul curent, reacţiile alergice individuale ori cele adverse. Acest model este considerat a fi „mult prea complex şi nefuncţional", unii medici generalişti apreciindu-l, chiar, drept lipsit de eticã.

Electronic sharing of patients' data requires

their explicit consent, report says

BMJ 2008;336:1090-1 

 

Grupurile profesionale nu ar trebui sã impunã reguli universale privitoare la utilizarea fişei medicale sumare

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Traducere: 
Gianina Rusu studentã
Autor: 
Michael Cross LONDRA