Nivelul osteopontinei serice - marker important de diagnostic al mezoteliomului malign

Un studiu recent a investigat posibilitatea de utilizare a concentraţiei serice a osteopontinei ca marker tumoral pentru prezenţa mezoteliomului malign la pacienţii cu expunere la azbest.

Au fost incluşi 190 de subiecţi împărţiţi în trei grupe: 69 cu boală pulmonară non-malignă asociată expunerii la azbest, 76 cu mezoteliom şi 45 fără expunere la azbest. A fost dozată concentraţia plasmatică a osteopontinei şi, în cazul pacienţilor cu mezoteliom, s-au realizat coloraţii imunohistochimice specifice pentru prezenţa osteopontinei în ţesutul tumoral. Nivelul osteopontinei serice a fost uşor mai crescut, la limita semnificaţiei, în cazul pacienţilor expuşi la azbest fără mezoteliom, faţă de cei fără expunere la azbest (30 ng/ml vs 20 ng/ml, p=0,06). În primul grup, nivelul osteopontinei serice a fost corelat cu prezenţa asocierii plăcilor cu fibroza, nu şi cu prezenţa doar a unuia dintre aceste elemente în parte sau cu absenţa lor. În schimb, nivelul osteopontinei serice a fost cu mult mai ridicat la pacienţii cu mezoteliom malign, faţă de lotul expus la azbest fără boală neoplazică (133 ng/ml vs 30 ng/ml, p=0,001). Imunohistochimia pentru osteopontină a fost pozitivă la 36 din cele 38 de probe de mezoteliom. Sensibilitatea şi specificitatea dozării osteopontinei serice pentru diagnosticul mezoteliomului, la pacienţii cu expunere la azbest, a fost de 77,6% şi, respectiv, 85,5%, pentru concentraţii peste 48,3 ng/ml, şi de 84,6% şi, respectiv, 88,4%, pentru niveluri peste 62,4 ng/ml. În concluzie, nivelul osteopontinei serice este un marker fidel de diagnostic al mezoteliomului malign, la pacienţii cu expunere la azbest.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: