Monitorizarea invazivă nu scade mortalitatea în insuficienţa cardiacă severă decompensată

Monitorizarea invazivă a presiunilor pulmonare este frecvent folosită pentru ghidarea tratamentului insuficienţei cardiace (ICC) decompensate, dar nu se cunoaşte încă impactul prognostic al acestor proceduri. Studiul ESCAPE a investigat ipoteza conform căreia monitorizarea invazivă a tratamentului (ICC) va duce la un prognostic mai bun al pacienţilor.

Au fost incluşi 433 de subiecţi care au fost randomizaţi fie către monitorizarea invazivă a tratamentului, fie către cea clinică. Obiectivul primar a fost numărul de zile de supravieţuire după externare. Obiectivele secundare au fost calitatea vieţii, toleranţa la efort, modificările ecocardiografice. La includere, fracţia medie de ejecţie a fost de 19%. În ambele grupuri, tratamentul a dus la scăderea marcată a simptomelor şi a retenţei hidrosaline. Monitorizarea invazivă a tratamentului nu a avut nici un impact asupra obiectivelor primare sau secundare, comparativ cu monitorizarea clinică: numărul de zile de supravieţuire după externare 133 vs 135, p=0,99; mortalitatea la 30 de zile 4,7% vs 5,0%, p=0,97; mortalitatea la şase luni 10% vs 9%, p=0,35; numărul de zile de spitalizare 8,7 vs 8,3, p=0,67. Monitorizarea invazivă a dus la creşterea numărului de evenimente adverse în spital (21,9% vs 11,5%; p=0,04), dar nu s-au înregistrat decese datorită monitorizării invazive. În editorialul care însoţeşte studiul se arată că rezultatele acestuia se alătură unei metaanalize care a arătat că monitorizarea invazivă nu aduce beneficii pacienţilor supuşi chirurgiei cu risc sporit, celor din unităţile uzuale de ATI, celor septici sau bolnavilor cu ICC avansată. Dacă publicarea rezultatelor unui alt studiu controlat, aflat, în prezent, aproape de finalizare, care evaluează monitorizarea invazivă la pacienţii cu ARDS (sindrom de detresă respiratorie al adultului) nu va arăta beneficii, atunci indicaţiile monitorizării invazive a bolnavilor cu stări grave se vor restrânge extrem de mult, doar la cei atent selecţionaţi.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: