HHC scade mortalitatea în PC severă (Am J Respir Crit Care Med 2005;171:242-8)

Acest trial a inclus 46 de pacienţi internaţi în secţia de terapie intensivă pentru pneumonie comunitară severă. Subiecţii au primit tratament antibiotic pe baza unui protocol prestabilit. Ulterior, au fost randomizaţi să primească hidrocortizon bolus 200 mg, urmat de perfuzie continuă cu 10 mg/h, timp de şapte zile, sau placebo.

Obiectivele primare au constat în îmbunătăţirea raportului pO2/FiO2 (peste 300 sau creştere cu peste 100 faţă de ziua 1), scorul insuficienţei multiple de organ (MODS) în ziua a 8-a şi incidenţa şocului septic. În momentul randomizării, lotul alocat tratamentului cu hidrocortizon a avut criterii de gravitate superioare lotului placebo, din punct de vedere al aspectului radiologic şi al nivelului proteinei C reactive. În ziua a 8-a, pacienţii trataţi cu hidrocortizon au avut o îmbunătăţire semnificativă a tuturor obiectivelor primare, comparativ cu lotul placebo: p=0,002 pentru raportul pO2/FiO2; p=0,0001 pentru scorul radiologic; p=0,01 pentru scăderea nivelului proteinei C reactive; p=0,003 pentru MODS; p=0,001 pentru şoc septic. Pacienţii trataţi cu hidrocortizon au avut o mortalitate la opt zile mai redusă (p=0,009) şi o durată a spitalizării mai scurtă (p=0,03). În concluzie, tratamentul cu hidrocortizon este indicat în cazul pneumoniilor grave comunitare.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: