Metaanaliză a nutriţiei parenterale versus nutriţie enterală, la pacienţii cu pancreatită acută

Rezumat

Obiectiv: Compararea siguranţei şi evoluţiei clinice a pacienţilor cu pancreatită acută, alimentaţi enteral şi parenteral.

Surse de informare: Studii controlate statistic şi înregistrate la Medline, Embase, Cochrane, precum şi articole relevante şi rezumate ale acestora.

Selectarea studiilor: Au fost selectate studiile cu control statistic comparative între nutriţia enterală şi cea parenterală, la pacienţii cu pancreatită acută. Dintre cele 117 articole găsite, şase au avut drept subiect studiile cu control statistic, fiind selectate, în consecinţă, ca sursă de informaţii.

Extragerea informaţiilor: Au fost analizate cele şase studii cu 263 de participanţi. Au fost extrase informaţii despre evoluţia pacienţilor. Parametrii esenţiali urmăriţi au fost infecţiile, alte complicaţii decât infecţiile, durata spitalizării şi mortalitatea. Metaanaliza a fost realizată pe modelul de eşantionare aleatorie.

Sinteza informaţiilor: Nutriţia enterală s-a asociat cu o incidenţă semnificativ redusă a infecţiilor (riscul relativ 0,45; interval de încredere 95% de la 0,26 la 0,78, P = 0,004), reducerea intervenţiilor chirurgicale pentru a rezolva pancreatita (0,48, 0,22 la 1,0, P = 0,05), precum şi scurtarea duratei de spitalizare (reducere medie cu 2,9 zile, 1,6 zile până la 4,3 zile, P < 0,001). Între cele două grupuri de pacienţi nu au fost înregistrate diferenţe semnificative în ceea ce priveşte mortalitatea (riscul relativ 0,66, 0,32 până la 1,37, P = 0,3) sau complicaţiile neinfecţioase (0,61, 0,31 la 1,22, P = 0,16).

Concluzii: Nutriţia enterală ar trebui să constituie suportul nutriţional la pacienţii cu pancreatită acută.

Meta-analysis of parenteral nutrition versus enteralnutrition in patients with acute pancreatitis

BMJ 2004;328:1407

Department of Critical Care Medicine,University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA 15261, USA
Paul E Marik
professor of critical care medicine
Methodist Research Institute,Indianapolis, IN 46202, USA
Gary P Zaloga
Medical Director attending intensivist
Correspondence to: P Marik mailto:maripe@ccm.upmc.edu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Genoveva Matei
Autor: