Tratarea hipertensiunii arteriale conform ghidurilor, de către medicii de familie

Întrucât anul acesta au apărut, în Marea Britanie, două noi ghiduri pentru controlul hipertensiunii arteriale, trebuie să analizăm modul în care au fost primite ele de către principalii beneficiari - medicii de familie.1, 2

Se pare că aceştia nu au fost prea entuziaşti.3 Deosebirile dintre recomandări produc frustrări, dar principala nemulţumire este reprezentată, din nou, de valorile ţintă. Regula jumătăţilor - în care se afirmă că doar jumătate dintre pacienţii hipertensivi ating valorile ţintă ale tensiunii arteriale - a fost prezentată, pentru prima dată, în urmă cu 30 de ani, iar în prezent pare să amintească de-o îndepărtată vârstă de aur încununată de succes.4 După stabilirea unor noi valori ţintă, mai riguroase, hipertensiunea arterială este controlată doar la o treime dintre pacienţii aflaţi sub tratament.5 Pentru medicii de familie, majoritatea articolelor despre hipertensiunea arterială - inclusiv cel de faţă - reamintesc, în introducere, despre eşecurile noastre. Există, oare, vreo justificare?

În timp ce o multitudine de date demonstrează beneficiile reducerii tensiunii arteriale, stabilirea valorilor-ţintă - şi revizuirea lor neîntreruptă - se bazează mai puţin pe dovezi. Foarte convingătoare, dovezile acumulate după anul 1990 relevau asocierea hipertensiunii arteriale cu creşterea riscului de producere a evenimentelor cardiovasculare, fără a se preciza pragul de risc.6 Studiile mai recente confirmă observaţia anterioară, dar nu-i aduc nici o modificare.7 Astfel, valorile ţintă şi cele prag sunt, şi vor fi, întotdeauna, arbitrare. Prin urmare, reducerea lor pare să se bazeze mai mult pe reinterpretarea unor dovezi existente, şi mai puţin pe cunoştinţe noi.

Pentru fiecare individ în parte, sunt scăzute şansele de-a avea beneficii de pe urma diferenţelor mici ale valorilor-ţintă ale tensiunii arteriale sau ale nivelului de lipide sangvine. Într-un studiu controlat pentru stabilirea tratamentului antihipertensiv optim, aproximativ 19 000 de pacienţi au fost împărţiţi aleator în trei loturi cu valori diferite ale tensiunii arteriale, între ele neînregistrându-se diferenţe notabile în ceea ce priveşte mortalitatea totală sau incidenţa evenimentelor cardiovasculare.7 Explicaţia ar putea consta în faptul că valorile tensionale înregistrate la cele trei loturi au variat cu mai puţin de 5 mm Hg, dar au rămas implicaţiile clinice - micile diferenţe dintre valorile ţintă nu influenţează aproape deloc rezultatele finale. Pentru atingerea actualelor valori ţintă (tensiunea arterială sistolică 140 mm Hg sau 130 mm Hg), majoritatea pacienţilor are nevoie de până la patru medicamente pentru controlul valorilor ridicate ale tensiunii arteriale, mulţi dintre ei asociind şi aspirina şi o statină (în total, cinci sau şase medicamente). În ceea ce priveşte diminuarea riscului cardiovascular, care este, de fapt, scopul tratamentului, primul medicament administrat asigură cel mai important beneficiu.8 Celelalte, instituite suplimentar, au un efect favorabil mai slab, dar au şanse egale sau mai mari de producere a unor reacţii adverse sau interacţiuni medicamentoase. Beneficiile aduse de adăugarea unui al cincilea sau al şaselea medicament sunt nesatisfăcătoare.8

Actualele obiective sunt imposibil de atins pentru majoritatea pacienţilor. Chiar şi în studiile clinice controlate, care au un protocol stabilit de prescriere a medicamentelor şi participanţi cooperanţi, aproape nici unul dintre subiecţi nu atinge valori sub 140 mm Hg.9 Persoanele cu vârste peste 60 de ani - categoria pacienţilor hipertensivi ce se prezintă la medicii de familie - şi cele diabetice au şi mai puţine şanse de-a ajunge la respectivele valori.10 Chiar dacă acest lucru se întâmplă, valorile ţintă pentru pacienţii diabetici din Marea Britanie sunt, actualmente, şi mai scăzute, şi anume, de 130 mm Hg.2

În majoritatea ghidurilor terapeutice, ediţiile complete precizează că dovezile referitoare la valorile-ţintă sunt limitate, iar recomandările sunt greu de aplicat în cazul multor pacienţi. Cu toate acestea, majoritatea medicilor de familie nu are suficient timp să citească toate recomandările - este o problemă generată de volumul din ce în ce mai mare al ghidurilor. În ultimul deceniu au crescut substanţial dimensiunile recomandărilor cel mai frecvent citate (vezi figura de pe bmj.com). Aceia care chiar le citesc în întregime3 vor descoperi exprimări complexe, aşa cum sunt recentele recomandări ale British Hypertension Society (Societatea Britanică de Hipertensiune), de a "scădea colesterolul total cu 25%, LDL-colesterolul cu 30% ori a obţine mai puţin de 4 mmol/l sau, respectiv, 2 mmol/l, oricare dintre valorile celor două colesteroluri ar fi mai mare".2 În schimb, noi ne bazăm pe scheme şi pe protocoale cu termeni "prietenoşi", care accentuează (nepunându-le la îndoială validitatea) pragurile şi valorile-ţintă, fără a reflecta asupra echilibrului dintre obiectivele propuse şi posibilităţile reale de îndeplinire a lor.

În practică, tensiunea arterială poate fi redusă, la majoritatea pacienţilor, până când reacţiile adverse devin de nesuportat sau până când bolnavii refuză adăugarea ori experimentarea unui nou medicament. Ghidurile se bazează pe rezultatele studiilor efectuate pe populaţiile selectate şi pe opiniile experţilor despre nivelurile de risc acceptate. Fiecare pacient are o percepţie proprie asupra nivelului de risc şi reacţiilor adverse.11 Unii consideră vitală reducerea valorilor tensiunii arteriale şi vor tolera anumite neplăceri şi stări de disconfort pentru a-şi micşora riscul cardiovascular. Alţii, dimpotrivă, nu le vor suporta, iar noi trebuie să le acceptăm atitudinea. În mod surprinzător, rolul pacientului în stabilirea propriilor valori-ţintă nu este suficient dezbătut în ghidurile de tratament. Este necesar să tindem către atingerea valorilor-ţintă, nu să facem totul pentru a le obţine.

Pacienţii trebuie să se implice în managementul propriilor boli, ceea ce presupune discutarea riscurilor, a beneficiilor şi a reacţiilor adverse. Este dificil, dar efortul poate fi diminuat prin folosirea de scheme şi grafice în care se prezintă riscul în factori absoluţi.11 Prin implicarea pacienţilor în propriul lor tratament se poate obţine un control mai bun al bolii.12 Prin urmare, managementul tensiunii arteriale ar trebui ghidat de dialogurile informate între pacienţi şi medici, şi nu de tendinţa de-a urmări orbeşte atingerea valorilor-ţintă.

Neil C Campbell, Peter Murchie

Treating hypertension with guidelines in general practice
Patients decide how they go, not targets

BMJ 2004;329:523-4

Department of General Practice and Primary Care,University of Aberdeen, Foresterhill Health Centre,Aberdeen AB25 2AY
Neil C Campbell
lector mailto:n.campbell@abdn.ac.uk
Department of General Practice and Primary Care, University of Aberdeen, Foresterhill Health Centre, Aberdeen AB25 2AY
Peter Murchie
Cancer Research UK research training fellow in primary care oncologymailto:p.murchie@abdn.acuk)

Bibliografie

1 NICE. Hypertension: management of hypertension in adults in primary care. NICE guideline. Second draft for consultation. London: National Institute for Clinical Excellence, 2004.

2 Williams B, Poulter NR, Brown MJ, Davis M, McInnes GT, Potter JF, et al. Guidelines for management of hypertension: report of the fourth working party of the British Hypertension Society-BHS IV. J Hum Hypertens 2004;18:139-85.

3 BMJ rapid responses (13 March 2004) to Williams B, Poulter NR, Brown MJ, Davis M, McInnes GT, Potter JF, Sever PS, Thom S McG. British Hypertension Society guidelines for hypertension management 2004 (BHS-IV): summary. BMJ 2004;328:634-40. bmj.bmjjour-nals.com/cgi/eletters/328/ 7440/634 (accessed 2 Aug 2004).

4 Wilber JA, Barrow JG. Hypertension-a community problem. Am J Med 1972;52:653-63.

5 Primatesta P, Poulter NR. Hypertension management and control among English adults aged 65 years and older in 2000 and 2001. J Hypertens 2004;22:1093-8.

6 MacMahon S, Peto R, Cutler J, Collins R, Sorlie P, Neaton J, et al. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 1, prolonged differences in blood pressure: prospective observational studies corrected for the regression dilution bias. Lancet 1990; 335:765-74.

7 Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, Dahlof B, Elmfeldt D, Julius S, et al. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the hypertension optimal treatment (HOT) randomised trial. Lancet 1998;351:1755-62.

8 Marshall T. Coronary heart disease prevention: insights from modelling incremental cost effectiveness. BMJ 2003;327:1264-7.

9 Mancia G, Grassi G. Systolic and diastolic blood pressure control in antihypertensive drug trials. J Hypertens 2002;20:1461-4.

10 Stergiou GS, Karotsis AK, Symeonidis A, Vassilopoulou VA. Aggressive blood pressure control in general practice (ABC-GP) study: can the new targets be reached? J Hum Hypertens 2003;17:767-73.

11 Gigerenzer G, Edwards A. Simple tools for understanding risks: from innumeracy to insight. BMJ 2003;327:741-4.

12 Weingarten SR, Henning JM, Badamgarav E, Knight K, Hasselblad V, Gano Jr A, Ofman JJ. Interventions used in disease management programmes for patients with chronic illness-which ones work? Meta-analysis of published reports. BMJ 2002;325:925-32.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Olguţa Iliescu
Autor: