Experienţa medicilor cu computerele portabile în practica clinică: studiu calitativ

Rezumat

Obiective: Evaluarea punctului de vedere al medicilor privind experienţa lor în privinţa utilizării computerelor portabile în practica clinică.

Protocol de studiu: Studiu calitativ al unui număr de opt grupuri ţintă formate din medici cu specializări şi practică diferite.

Localizare: Şase unităţi pe teritoriul SUA şi două întruniri adiţionale ale grupurilor ţintă, desfăşurate la una din întâlnirile naţionale ale interniştilor generalişti.

Participanţi: Cincizeci şi patru de medici care au utilizat sau nu computerele portabile.

Rezultate: Medicii care au folosit computerele portabile în practica clinică au părut, în general, satisfăcuţi de ele şi au semnalat diferite modalităţi de utilizare. Utilizatorii au remarcat că dispozitivele i-au ajutat să crească productivitatea şi să îmbunătăţească îngrijirile acordate pacientului. Dificultăţile întâmpinate în folosirea lor erau legate de dispozitivul însuşi şi de problemele personale şi de percepţie, factorii care au influenţat percepţia fiind: gradul de familiarizare cu tehnologia, preferinţa pentru hârtie, impresia că dispozitivele nu sunt uşor de folosit atunci când trebuie rezolvată o problemă dificilă. Participanţii au sugerat că organizaţiile pot ajuta la promovarea computerelor portabile oferind consiliere despre achiziţionarea şi folosirea lor, instruirea şi sprijinirea utilizatorilor. Participanţii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la credibilitatea şi siguranţa dispozitivelor, fiind preocupaţi în special de dependenţă şi de excesul de încredere care ar înlocui gândirea clinică.

Concluzii: În opinia medicilor, computerele portabile ar putea deveni mai utile, iar majoritatea doctorilor par a fi interesaţi de obţinerea a cât mai multe avantaje prin folosirea lor. Oportunităţile cheie în cazul computerelor portabile au inclus utilizarea lor ca mijloc de acomodare a doctorilor cu informarea prin intermediul tehnologiei şi ca punct de sprijin care să contribuie la îmbunătăţirea îngrijirilor acordate pacientului.

Introducere

Un sfert dintre medicii din SUA folosesc computere portabile (asistenţi digitali personali), a căror proporţie este de aşteptat să se dubleze până în 2005.1 Au fost identificate numeroase utilizări ale dispozitivelor respective în practica clinică, dar foarte puţine cercetări au analizat percepţia medicilor asupra propriei lor experienţe în această privinţă, în special legată de efectele asupra îngrijirii pacientului. Noi am studiat experienţa acumulată de doctorii din mai multe unităţi medicale în domeniul folosirii computerelor portabile şi părerea lor despre ele.

Metode

Rezultatele noastre provin din examinarea grupurilor ţintă, formate din medici, reprezentând una dintre cele două părţi componente ale unui studiu calitativ proiectat să cerceteze experienţa lucrului cu computere portabile în practica clinică atât din perspectiva organizaţiilor cât şi a doctorilor.2 Ne-am orientat spre selectarea organizaţiilor care au semnalat folosirea computerelor portabile în practica clinică şi le-am propus medicilor afiliaţi să participe la studiul nostru.

Grupuri ţintă şi participanţi

Am organizat opt întruniri ale grupurilor ţintă, cu durata de 60-90 de minute, între aprilie 2002 şi septembrie 2003. Şase dintre ele s-au desfăşurat într-un centru medical, un spital de copii, o asociaţie de practică independentă, două centre de sănătate comunitară şi un spital public. Altele două au avut loc la o întâlnire a interniştilor generalişti. Înregistrările audio ale discuţiilor au fost transcrise, apoi verificate şi corectate de un cercetător.

Cele opt grupuri ţintă au fost formate din 54 de medici, dintre care femeile reprezentau o treime, iar generaliştii trei sferturi. Aproape o jumătate dintre participanţi lucrau cu normă întreagă, iar restul erau rezidenţi sau asociaţi. Grupurile au inclus medici care au folosit sau nu computere portabile, iar utilizatorii foloseau computerul în moduri diferite şi la niveluri diferite. O treime dintre participanţi erau afiliaţi la un centru medical academic, iar restul la o asociaţie de practică independentă, spital public sau spital de copii.

Analize

Am analizat datele obţinute folosind o combinaţie de metode deductive şi inductive.3 Cercetătorii au citit transcrierile, au identificat temele principale şi au discutat rezultatele obţinute. La sfârşitul celei de-a şasea întruniri nu a mai fost găsit nici un subiect nou, ceea ce indica saturaţia.4 Am identificat subiectele din transcrieri şi am stabilit, astfel, temele majore.

Rezultate

Folosirea computerelor portabile variază mult în practica clinică (caseta). Clinicienii folosesc funcţiile administrative ce vizează elaborarea şi împărţirea listelor şi a bazelor de date pentru a ţine evidenţa reţetelor de medicamente, a programării consultaţiilor şi a detaliilor aferente. Aplicaţiile specifice permit urmărirea pacienţilor şi monitorizarea rezultatelor clinice. Folosirea funcţiilor administrative legate de activităţile clinice se extinde la nivelul unor aplicaţii specifice, cum ar fi prescrierea electronică şi codificarea, importante datorită potenţialului lor de creştere a randamentului medicilor.

Participanţii au folosit, de obicei, din proprie iniţiativă, computerele portabile, cumpărând dispozitivele în funcţie de preferinţele personale sau de recomandări. Un număr din ce în ce mai mare de organizaţii promovează folosirea computerelor portabile ca parte a strategiei de dezvoltare a tehnologiei de obţinere a informaţiilor clinice, iar multe centre medicale academice achiziţionează astfel de dispozitive pentru rezidenţii lor. Într-un institut, medicii folosesc computerele portabile pentru accesarea fişelor electronice ale pacienţilor cu ajutorul unui program similar celui folosit într-un studiu recent.5 În două dintre centrele incluse în studiu, rezidenţii utilizau respectivele dispozitive pentru a-şi transmite de la o tură la alta datele despre pacienţi.

Modul de folosire şi caracteristicile utilizatorilor de computere

Am identificat câteva categorii de utilizatori (tabelul). Non-utilizatorii nu au folosit niciodată dispozitivele electronice sau le-au abandonat. O altă categorie de doctori folosea o singură aplicaţie care, însă, conform declaraţiilor lor, era suficient de valoroasă pentru a continua s-o acceseze. Utilizatorii curenţi au inclus computerele portabile în activitatea lor zilnică, folosind cu regularitate mai multe aplicaţii. Utilizatorii frecvenţi s-au autodenumit " tehnofili ", dornici mereu să se laude cu cea mai recentă achiziţie.

Percepţia asupra computerelor portabile

Utilizatorii au părut, în general, satisfăcuţi de computerele lor portabile şi au remarcat numeroase beneficii. Am anticipat discuţiile despre creşterea productivităţii şi a comodităţii, dar am auzit şi mulţi medici vorbind despre modul în care fac lucrurile diferit şi "mai bine" cu ajutorul computerului. Un doctor arăta: "Nu mai presupun că ceva nu interacţionează cu warfarina, ţinând pumnii strânşi şi sperând. Acesta e lucrul cel mai important, nu fac presupuneri. Şi nici nu spun că voi verifica mai târziu, dar nu mai ajung s-o fac ". La fel, mai mulţi participanţi au afirmat că "verifică mai des datele despre medicaţie".

Exemple de folosire curentă a computerelor portabile
· Elemente ale asistenţei medicale - informaţii despre medicamente, ghiduri clinice, ajutor în luarea unei decizii, educaţia pacientului
· Informarea pacientului - urmărire, rezultate clinice
· Funcţii administrative - prescripţii electronice, codificări,  programarea consultaţiilor
· Activităţi de cercetare - colectarea datelor, educaţie prin participare
· Educaţie medicală - note despre conferinţe, prezentări, fotografii şi scheme

Utilizatorii din toate grupurile au arătat că aplicaţiile computerelor portabile ofereau, adesea, beneficii suplimentare, îmbunătăţind atât productivitatea cât şi relaţia cu pacienţii: "Îmi aminteşte să fac lucruri pe care, altfel, le-aş uita. Nu doar să fiu prezent la această întâlnire. Dar pot să arunc o privire şi să văd că nu i-am făcut unui pacient testul de determinare a sângerării oculte din materiile fecale, deoarece computerul e chiar în faţa mea". Rezultatele obţinute sunt susţinute şi de alte studii.6, 7

Obstacolele în calea folosirii computerelor portabile

Principalele două obstacole în calea folosirii computerelor portabile sunt reprezentate de problemele personale şi de dispozitivul însuşi. Problemele legate de dispozitiv includ mărimea, memoria limitată, durata de viaţă a bateriei şi viteza realizării schimbului de date. Mulţi participanţi şi-au exprimat frustrarea, în special legată de introducerea datelor: "Ştiţi, cu Palm încerci să scrii graffitti. Şi, mă cunoaşteţi, încep să mă-ntreb ce s-a întâmplat. Nu pot să-mi amintesc cum e şapte? Apare doi! Cred că introducerea datelor e, într-adevăr, dificilă."

Stilul şi caracteristicile utilizatorilor de computere portabile

Categorie Non-utilizatori Utilizatori limitaţi Utilizatori curenţi Utilizatori intensivi
Reprezentarea în grupurile ţintă 17%  20 % 50% 13%
Folosire Nu le-au folosit niciodată sau le-au folosit dar au renunţat Folosire regulată, limitată , la o singură aplicaţie cel mai des sunt utilizat,
ePocrates, MercuryMD sau pentru programări
Folosire regulată, integrată ; în activitatea clinică şi în viaţa de zi cu zi; utilizarea unor aplicaţii multiple în scopuri diferite Folosirea constantă,
caracterizată prin dorinţa de-a atinge   limitele funcţionale ale dispozitivului; adesea, realizează programe originale sau baze de date; descriu frecvente îmbunătăţiri
Înlocuiri Nimic Unele referinţe scrise: "Înlocuieşte PDR" Majoritatea referinţelor scrise: "Nu mai am cu mine calendar sau agende  Toate referinţele scrise: înlocuieşte tot ce ţineam în buzunare
Caracteristicile utilizatorilor Sceptici, neinteresaţi de schimbare, relativ neinteresaţi de noi tehnologii, acordă o valoare mică sau nulă computerelor portabile Ocupaţi, dar orientaţi, curioşi, dar ezitanţi, cu aşteptări reduse sau limitate, care folosesc o singură aplicaţie Dornici să experimenteze gradat, deschişi faţă de noi informaţii despre computerele portabile pot fi adevăraţi campioni, recunosc un mare potenţial Tehnofili, adevăraţi campioni, promotori  activi, le place să se , laude cu cele mai   recente dispozitive  şi funcţii
Comentarii reprezentative "Referinţele scrise pe hârtie şi asistentele sunt mai rapide"; "N-am timp să înţeleg asta" "Nu am prea mult timp liber"; "ePocrates e grozav!"  "Ştiu că poate face mai mult" "Cred că este grozav" "Este viaţa mea";   "Întotdeauna mi-au plăcut tehnologia şi  mecanismele"

Două obstacole majore, descrise de non--utilizatori, au fost dificultăţile de ordin fizic, cum este acuitatea vizuală, şi cele de natură subiectivă, care includ acomodarea cu dispozitivul şi preferinţele personale. Spre deosebire de ei, utilizatorii au semnalat doar rareori dificultăţi de ordin personal; în schimb, caracteristicile percepute drept probleme de către non-utilizatori au fost prezentate de ei ca puncte forte, preferând ca dispozitivul să fie portabil în loc să se plângă de ecranul mic. La fel, în timp ce non-utilizatorii preferau ca "aceste lucruri să fie mai uşoare", utilizatorii frecvenţi au afirmat că sistemele de operare sunt "intuitive". Un obstacol major pentru non-utilizatori, exprimat de toate grupurile ţintă, a fost concepţia lor că nu au primit sau nu se aşteaptă să primească, de la respectivele dispozitive, un ajutor suficient de mare pentru a-şi schimba modul de lucru.

Strategii propuse de medici pentru depăşirea dificultăţilor

Participanţii au sugerat câteva modalităţi prin care organizatorii puteau contribui la depăşirea obstacolelor. Medicii care nu au folosit niciodată computere portabile au afirmat că un sfat referitor la tipul de dispozitiv recomandabil ar fi suficient pentru a-i transforma în utilizatori: "Pentru cei neobişnuiţi cu folosirea computerelor, nu merită să se aloce atât de mult timp unor astfel de chestiuni". Utilizatorii unui singur program doreau sfaturi exacte despre specificitatea aplicaţiilor, ceea ce, după părerea noastră, putea să-i transforme în utilizatori curenţi.

Organizaţiile ar putea oferi instruire pentru depăşirea multor dificultăţi. Atât utilizatorii unei singure aplicaţii cât şi cei curenţi erau conştienţi de faptul că puteau face mai multe lucruri cu ajutorul dispozitivului dacă ar fi ştiut ce şi cum anume.

Preocupări legate de computerele portabile

Problemele ridicate, iniţial, în cadrul grupurilor ţintă au fost analizate pe larg, ulterior. Noi le-am împărţit în patru categorii: dispozitivul însuşi, siguranţa informaţiei, încrederea excesivă în computer şi posibilele modificări ale modului de lucru.

Preocupările exprimate de medici cu privire la dispozitiv au inclus pierderea, defectarea şi credibilitatea. Mai rar a fost vorba despre securitate. Cu toate că şi-au exprimat îngrijorarea faţă de securizarea datelor pacienţilor, doctorii nu păreau să creadă că dispozitivele portabile reprezentau un pericol mai mare decât înregistrarea scrisă a datelor.

O problemă majoră, exprimată de fiecare grup ţintă, a fost dependenţa, în special printre utilizatorii de rutină: "Palm îmi conduce viaţa - dacă l-aş pierde! Vai." Mulţi utilizatori şi-au exprimat şi temerea că s-ar putea baza într-o măsură mult prea mare pe computer, considerându-l un adevărat "creier periferic."

Unii medici erau preocupaţi de faptul că folosirea computerelor portabile ar risca să le înrăutăţească modul de lucru. Câţiva se temeau că utilizatorii avizi ar putea să adune continuu date, fără să mai aibă grijă de pacienţi. Alţii erau îngrijoraţi că pacienţii i-ar dezaproba dacă ar folosi computerul. Câţiva medici din fiecare grup au recunoscut că intenţionat nu foloseau computerul în faţa pacienţilor, în timp ce alţii se simţeau în largul lor să apeleze la el:

Care este stadiul cunoştinţelor în domeniu

Au fost întreprinse puţine cercetări care să analizeze punctul de vedere al medicilor despre folosirea computerelor portabile
Nu s-a înţeles nici modul în care doctorii din diferite unităţi medicale percep sau preţuiesc rolul respectivelor dispozitive, nici dacă sunt îngrijoraţi de utilizarea lor
Ce informaţii noi aduce studiul de faţă

Medicii care folosesc computerele portabile par mulţumiţi de ele şi consideră că utilizarea lor contribuie la îmbunătăţirea îngrijirilor acordate pacienţilor; ei se aşteaptă ca respectivele dispozitive să devină mai utile în viitor, când conectarea va fi mai uşoară, iar organizaţiile vor oferi opţiuni pentru conectarea fără fir Preocupările referitoare la dispozitivele portabile vizează credibilitatea şi dependenţa
Organizaţiile ar putea promova computerele portabile oferind posibilităţi de instruire, sprijinind utilizatorii, oferind consiliere pentru a creşte încrederea în tehnologie şi în posibilităţile ei; organizaţiile mai pot favoriza folosirea lor prin dezvoltarea bazelor de date pentru computerele portabile şi a opţiunilor pentru accesul de pe mobil la elementele esenţiale ale informaţiilor despre îngrijire

"La început, m-am temut că, dacă ar fi trebuit să folosesc computerul, ar fi crezut că sunt prost.
Dar n-a fost aşa. Se pare că ei nu gândesc aşa. Cred că am de câştigat în faţa lor deoarece am un computer, ceea ce e la modă. Aşa încât ei mă cred mai deştept." Un alt grup de medici şi-a exprimat îngrijorarea că respectivele dispozitive ar putea deveni un element de constrângere în practica lor, de exemplu, prin impunerea unor linii directoare.

Perspectivele folosirii computerelor portabile

Cei mai mulţi medici au considerat că se va menţine tendinţa utilizării de noi tehnologii electronice în medicină. Participanţii au remarcat că doctorii tineri sunt mai obişnuiţi cu tehnologia electronică, ceea ce ar putea contribui la promovarea folosirii computerelor portabile. Medicii din fiecare grup au afirmat că dispozitivele computerizate portabile vor deveni esenţiale datorită capacităţii lor de-a îmbunătăţi siguranţa pacienţilor şi calitatea îngrijirilor medicale.

Discuţii

După cum se pare, medicii se aşteaptă ca aceste computere portabile să devină din ce în ce mai folositoare, dacă nu chiar omniprezente. Organizaţiile îi pot ajuta să le exploateze în mai multe moduri. În primul rând, pot dezvolta aplicaţii care să faciliteze accesul la datele disponibile altfel, doar pe hârtie. În al doilea rând, pot oferi consiliere, instruire şi sprijin tehnic, creând, totodată, perspectiva unor schimburi de experienţă. În sfârşit, pot dezvolta opţiuni care să permită accesul, prin intermediul telefonului mobil, la punctele esenţiale ale informaţiilor despre tratament, care pot fi folosite pe computerele portabile.

Studiul nostru s-a limitat la SUA. Cu toate că am căutat să avem reprezentanţi ai utilizatorilor şi non-utilizatorilor de computere portabile, subiecţii s-au autoselectat, iar participarea a fost voluntară. Este probabil ca medicii interesaţi de asemenea dispozitive să fie dispuşi, într-o măsură mai mare, să participe, deşi grupurile noastre au inclus atât sceptici cât şi non-utilizatori.

Dat fiind faptul că folosirea computerelor portabile în practica medicală este o practică relativ recentă, iar gradul de utilizare a lor de către organizaţii variază foarte mult,8 am inclus medici aflaţi în diferite stadii de instruire, personală sau la nivelul organizaţiei, în privinţa exploatării respectivelor dispozitive. Prin urmare, rezultatele obţinute de noi sunt influenţate, în parte, de abilitatea fiecărui medic de a le folosi.

Dezvoltarea strategiilor de introducere a computerelor portabile în practica clinică ar putea fi avantajoasă atât pentru instituţii cât şi pentru medici, în special atunci când folosirea lor vizează accesul la sistemele de informaţii clinice, favorizând creşterea siguranţei datelor şi a eficienţei timpului de lucru al doctorilor. Când beneficiile scontate ale înregistrării electronice a datelor despre sănătate şi alte aplicaţii electronice depind, în mare măsură, de folosirea tehnologiei de către medici, este esenţială strategia de promovare a utilizării ei. Pentru mulţi doctori, computerele portabile reprezintă un mijloc esenţial de familiarizare cu sistemul electronic de accesare a informaţiilor clinice. Aşadar, dispozitivele respective pot fi, pentru medici, o 'punte tehnologică' în plin proces de confruntare cu noi iniţiative electronice în domeniul sănătăţii.

Contribuţii: Vezi bmj.com

Finanţare: Center for Health Management Research.

Conflict de interese: Nici unul declarat.

Aprobare etică: Behavioral and Social Sciences Institutional Review Board, Ohio State University (protocol IRB nr. 01B012).

Doctors' experience with handheld computers in clinical practice: qualitative study

BMJ 2004;328:1162-5

Division of Health Services Management and Policy, Ohio State University, School of Public Health, 1583 Perry Street, Atwell 246, Columbus, OH 43210-1234, USA
Ann Scheck McAlearney
assistant professor
Sharon B Schweikhart assistant professor
Division of General Internal Medicine, Ohio State University College of Medicine and Public Health, Columbus, OH 43210, USA
Mitchell A Medow
assistant professor of clinical medicine
Correspondence to: A S McAlearney mcalearney.1@osu.edu

Bibliografie

1 Harris Interactive. Doctors' use of handheld personal computing devices increases from 15% in 1999 to 26% in 2001. www.harrisinteractive.com/news/allnewsbydate.asp?NewsID = 345 (accessed 1 October 2003).

2 Maxwell J. Qualitative research design. Thousand Oaks, CA: Sage, 1996.

3 Miles M, Huberman A. Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.

4 Glaser B, Strauss A. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New York: Aldine de Gruyter, 1967.

5 Chen E, Medonca E, McKnight L, Stetson P, Lei J, Cimino J. PalmCIS: a wireless handheld application for satisfying clinical information needs. J Am Med Inform Assoc 2004;11:19-28.

6 Doolan D, Bates D, James B. The use of computers for clinical care: a case series of advanced US sites. J Am Med Inform Assoc 2003;10:94-107.

7 Rothschild J, Lee T, Bae T, Bates D. Clinician use of a palmtop drug reference guide. J Am Med Inform Assoc 2002;9:223-9.

8 Al-Ubaydli M. Handheld computers for doctors. West Sussex, England: John Wiley, 2003.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Raluca Darabă
Autor: