RECENZII - Actualităţi în patologia biochimică a bolilor cardiovasculare

Astăzi, imaginea cardiologului cu stetoscop şi tensiometru, citind un ECG, începe să se schimbe. După cum arată titlul volumului, în viziunea actuală a ştiinţelor medicale, precizarea mecanismelor normale şi, implicit, ale bolilor se face la nivele tot mai profunde.

Aceasta este cauza pentru care mecanismele de patologie biochimică nu pot lipsi din explicarea proceselor fiziopatologice. Pentru a înţelege mai bine sensul ce trebuie dat patologiei biochimice a bolilor cardiovasculare, menţionăm că lucrarea Actualităţi în patologia biochimică a bolilor cardiovasculare asigură o înţelegere comprehensivă a celor mai importante probleme cu care se confruntă azi teoria şi practica medicală, în domeniul bolilor cardiovasculare.

Privită astfel, în situaţia actuală, când se foloseşte curent expresia de "patologie biochimică", documentarea la zi, cu achiziţiile cele mai recente ale medicinii într-o anumită specialitate, a devenit o necesitate inexorabilă pentru fiecare medic.

În cele 11 capitole se tratează următoarele subiecte: rezistenţa la insulină şi sindromul metabolic, hiperlipidemia combinată familială, interacţiuni moleculare în matricea extracelulară a peretelui arterial; rolul sistemului fibrinolitic şi al metaloproteinelor în patogenia sindroamelor coronariene, bazele teoretice ale terapiei de reducere a reactivităţii plachetelor sanguine, fiziopatologia biochimică a endoteliilor vasculare, factorul XIII în patogenia şi diagnosticul bolii tromboembolice, sistemul simpatoadrenergic, sistemul renină-angiotensină, aldosteronul şi bolile cardiovasculare, metabolismul miocardic - abordarea metabolică a insuficienţei cardiace şi a cardiopatiei ischemice. Fiecare capitol se încheie cu prezentarea amănunţită a bibliografiei. Autorii consideră că patologia biochimică este altceva decât biochimia clinică, respectiv rezultatele investigaţiilor de laborator clinic. Diagnosticul de sindrom metabolic poate fi stabilit prin metodele laboratorului clinic, dar înţelegerea mecanismelor prin care se ajunge la instalarea rezistenţei la insulină necesită o abordare mult mai sofisticată. Studiile de patologie biochimică privind rolul activării fibrinolizei şi al metaloproteinazelor din matricea extracelulară, echilibrul dintre activitatea proteolitică şi inhibitorii acestei activităţi sunt numai câteva dintre aspectele la care specialiştii în domeniu sunt chemaţi să elucideze esenţa anomaliilor biochimice.

Baza raţionamentului în diagnostic şi a deciziei aparţine clinicianului cardiolog, şi nu fiziologului, radiologului sau chirurgului cardiovascular.

Lucrarea este, fără îndoială, utilă, prin informaţie şi sinteză, medicilor generalişti, specialiştilor în medicină internă, cardiologilor, precum şi studenţilor avansaţi şi tinerilor medici. Stilul de redactare este clar, concis, completat de o iconografie sugestivă, care ajută la mai buna înţelegere a textului. Actualităţi în patologia biochimică a bolilor cardiovasculare este o lucrare de referinţă. Valoarea deosebită a volumului, de fapt, publicaţie monografică, nu constă numai în transferul de cunoştinţe dintre cele mai recente, ci şi în explicarea argumentată a anomaliilor, ca, de exemplu: anomalii ale interacţiunilor dintre liganzi şi receptorii membranali, anomalii ale transducţiei semnalelor în celule, anomalii ale sistemelor enzimatice etc.

Condiţiile grafice excelente, stilul elevat şi imaginea unitară fac ca citirea lucrării să fie foarte plăcută şi utilă. Recomandarea, devenită curentă, în ultimii ani, privind aprofundarea cunoştinţelor de patologie biochimică de către fiecare specialist, în domeniul lui, îşi găseşte expresie cu acest volum. Cartea este foarte utilă oricărui medic care, inevitabil, se întâlneşte cu bolnavi cardiovasculari.

Reţinem că, dincolo de fascinaţia biochimiei clinice, stă orientarea către patologia biochimică. Toate aceste eforturi au o importanţă majoră pentru medicină, căci multe boli sunt urmarea anomaliilor biochimice.

Sub redacţia Mircea Cucuianu, Dumitru Zdrenghea
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca 2004
ISBN 973-686-559-2 228 pagini Preţ: 250 000 lei
 

Spitalul Clinic Colentina Şos. Ştefan cel Mare 19 020125 Bucureşti, sector 2
Dr. Manole Cojocaru Tel: 021-210 73 20

Rate this article: 
Average: 5 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: