Interviu cu ec. Cătălina Liţu, Director Dezvoltare Organizaţională şi Resurse Umane din cadrul CNAS

În perioada 26-30 aprilie 2004, s-a desfăşurat, la Melbourne, Australia, cea de-a 18-a Conferinţă Mondială de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, care a reunit, la invitaţia Uniunii Internaţionale pentru Promovare şi Educaţie pentru Sănătate, circa 3 000 de participanţi: responsabili şi finanţatori ai sistemelor şi serviciilor de sănătate, reprezentanţi ai organismelor internaţionale pe probleme de sănătate, reprezentanţi guvernamentali, specialişti în elaborarea reglementărilor şi strategiilor din domeniu etc.

Conferinţa a fost un bun prilej de cunoaştere, apreciere şi construire de parteneriate internaţionale şi de elaborare a unor practici, metodologii şi proiecte la nivel regional şi global, menite să asigure dezvoltarea instituţională şi promovarea sănătăţii.

Doamna ec. Cătălina Liţu, director CNAS, participantă la manifestare, a avut amabilitatea să ne prezinte câteva detalii privind acest eveniment.

- Care a fost tema aleasă de organizatori pentru Conferinţa din acest an ?

Tema conferinţei a fost "Promovarea serviciilor de sănătate, promovarea educaţiei pentru sănătate, eficienţa promovării sănătăţii la nivel global". Din multitudinea subiectelor abordate menţionez: Leadership, participare, guvernare; dezvoltarea capacităţii instituţionale naţionale; globalizarea, guvernarea şi sănătatea; participarea şi rolul finanţatorilor în promovarea şi educaţia pentru sănătate; crearea condiţiilor pentru sănătate - viziuni, propuneri, mod de realizare; integrarea promovării sănătăţii şi a protejării sănătăţii la locul de muncă. Lucrările conferinţei (în plen, workshop-uri, postere) au evidenţiat cu precădere preocupările la nivel mondial privind perspectivele promovării sănătăţii şi au prezentat noi modalităţi de gândire şi de cunoaştere, care au stimulat participanţii la reflecţie.

- Ce concluzii s-au desprins din dezbaterile în plen?

- Demnă de menţionat este ideea responsabilizării indivizilor, dar şi a instituţiilor implicate în promovarea sănătăţii, pentru atingerea unui asemenea obiectiv fiind esenţială colaborarea între instituţii, comunităţi, organizaţii şi guverne. În acest sens, s-a hotărât ca, pe baza propunerilor şi exemplelor prezentate, să se elaboreze o strategie globală de promovare şi de educaţie pentru sănătate, care va fi transmisă tuturor participanţilor, de către Uniunea Internaţională pentru Promovare şi Educaţie pentru Sănătate. Strategia va fi lansată cu ocazia celei de a 19-a Conferinţe, programată pentru anul 2005, în Noua Zeelandă.

- Care sunt demersurile iniţiate, la nivelul sistemului de asigurări de sănătate din România, ca urmare a dezbaterilor la care aţi participat?

- Am convenit, împreună cu reprezentanţii CASMB participanţi la Conferinţă, să elaborăm un program de creştere a capacităţii instituţionale a CNAS şi a caselor de asigurări de sănătate judeţene. Programul, în faza de pilot, va fi implementat de către CASMB, iar CNAS va asigura suportul organizaţional şi metodologic. Ulterior, el va putea fi preluat de alte case judeţene de asigurări de sănătate, şi nu numai. De asemenea, vom pune la punct, împreună cu direcţiile de specialitate, un plan al activităţilor de informare a populaţiei privind adoptarea unui stil de viaţă sănătos.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: