Are vreo importanţă de ce un spital este considerat a avea o ,,cazuistică mare''? Specificitatea asocierii cazuistică - rezultat, într-un spital, în ceea ce priveşte intervenţiile chirurgicale: analiza datelor administrative

Rezumat

Obiective: Să stabilească în ce măsură îmbunătăţirea rezultatelor unei intervenţii chirurgicale, în spitalele cu număr mare de cazuri, este specifică volumului aceleiaşi intervenţii.

Protocol de studiu şi localizare: Analiza datelor secundare în Ontario, Canada.

Subiec?i: Pacien?i care au suferit, între 1994-1999, o esofagectomie, rezec?ie colorectal? pentru cancer, pancreaticoduodenectomie, rezec?ie pulmonar? major? pentru cancer sau repararea unui anevrism aortic abdominal.

Principalii parametri urm?ri?i: Rata de eroare pentru decesele produse într-un interval de 30 de zile postoperator, raportate la num?rul de cazuri din spital, pentru aceea?i interven?ie chirurgical? ?i înc? alte patru interven?ii. Ajustate în func?ie de vârst?, sex, comorbiditate, estim?rile au fost raportate la nivelul de adresabilitate al spitalului.

Rezultate: Cu excep?ia rezec?iei colorectale, mortalitatea la 30 de zile se pare c? a fost invers propor?ional? nu numai cu num?rul de cazuri pentru aceea?i interven?ie, ci ?i cu capacitatea spitalului de-a practica majoritatea celorlalte interven?ii. În anumite situa?ii, efectul volumului de lucru în privin?a practic?rii unei alte interven?ii a fost mai mare decât efectul num?rului de cazuri pentru aceea?i interven?ie. De exemplu, asocierea dintre mortalitatea înregistrat? dup? pancreaticoduodenectomie ?i volumul de activitate al spitalelor specializate în rezec?ii pulmonare (riscul relativ estimat pentru decesele din spitalele cu un num?r mare de cazuri de rezec?ii pulmonare, comparativ cu spitalele cu un num?r mic de astfel de cazuri, a fost de 0,36, interval de încredere 95% de la 0,23 la 0,57) a fost mult mai puternic? decât corela?ia dintre mortalitatea dup? pancreaticoduodenectomie ?i volumul de activitate al spitalelor specializate în pancreaticoduodenectomii (0,76, de la 0,44 la 1,32).

Concluzii: Asocierea invers? dintre num?rul mare de interven?ii practicate într-un spital ?i riscul mortalit??ii perioperatorii nu este specific capacit??ii de practicare a procedurii studiate.

Does it matter what a hospital is "high volume" for?Specificity of hospital volume-outcome associations for surgical procedures: analysis of administrative data

BMJ 2004;328:737-40

Department of Surgery, University of Toronto, 200 Elizabeth Street, 9EN-236A, Toronto, ON M5G 2C4, Canada
David R Urbach assistant professor
Department of Surgery, University of Minnesota Cancer Center, MMC 806, 420 Delaware Street SE, Minneapolis, MN 55455, USA
Nancy N Baxter assistant professor
Correspondence to: D R Urbach david.urbach@uhn.on.ca

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Raluca Neagu
Autor: