Afectează tipul declaraţiei privind conflictul de interese percepţia cititorilor despre credibilitatea cercetării? Studiu statistic

Relaţiile financiare dintre industrie şi instituţiile academice sunt diverse şi foarte răspândite.1 Asemenea interese pot influenţa concluziile autorilor2 şi percepţia cititorilor despre studiile publicate.3 Consemnăm efectele create, asupra cititorilor, de diferite declaraţii despre conflictul de interese semnalat în cadrul a două manuscrise.

Participanţi, metode şi rezultate

Am folosit numere aleatorii, din baza de date computerizată a membrilor British Medical Association (Asociaţia Medicală Britanică) (pentru a selecta 900 de cititori ai BMJ). Am ales aleatoriu un eşantion de 450 de persoane, pentru a le trimite un articol despre folosirea listelor cu probleme în scrisorile dintre medicii de spital şi generalişti4 (articol despre lista de probleme), urmând ca celorlalţi 450 să le parvină un articol care arăta că impactul durerii provocate de herpes zoster asupra activităţii zilnice a pacienţilor poate fi substanţial (articol despre herpes).5 Am publicat, în prealabil, un studiu ce folosea articolul despre herpes3 şi am inclus în acest articol rezultatele respectivului studiu. Pentru fiecare dintre articole, 150 de cititori au primit articolul fără declaraţia despre lipsa conflictului de interese, 150 l-au avut însoţit de o declaraţie financiară, iar alţi 150, de o declaraţie că autorul primise fonduri din subvenţiile pentru burse studenţeşti şi de cercetare.

Declaraţiile despre conflictul de interese pentru fiecare grup erau precum urmează. Pentru ambele articole, când tipul de conflict de interese era "nu există", formularea era "nici unul declarat".

Pentru articolul despre herpes, când conflictul de interese era de tip "financiar", declaraţia era: "Autorii sunt angajaţi ai Tohen Research Laboratories, Tohen and Co, Inc, Connecticut şi ar putea deţine acţiuni în cadrul companiei". Când conflictul de interese era de tip "subvenţie", declaraţia era: "KH a primit fonduri din subvenţiile pentru burse studenţeşti şi de cercetare de la Tohen Laboratories Limited."

Pentru articolul despre listele de probleme, când conflictul de interese era de tip "financiar", declaraţia era: "AT este angajat al Tohen Laboratories Limited, producători de software pentru management medical şi ar putea deţine acţiuni în cadrul companiei". Când conflictul de interese era de tip "subvenţie", declaraţia era: "AT a primit fonduri din subvenţiile pentru burse studenţeşti şi de cercetare de la Tohen Laboratories Limited, producători de software pentru management medical".

Cititorii au acordat puncte studiilor în funcţie de gradul de interes, importanţă, relevanţă, validitate şi credibilitate, pe o scală de la 1 la 5 (de exemplu, 1, extrem de lipsit de interes până la 5, foarte interesant). Am estimat că era nevoie de 91 de cititori din fiecare grup pentru a se atinge un procent de 90%, în scopul de a detecta o diferenţă semnificativă între notele grupurilor de aproximativ 0,5 unităţi (caracterizate de o variaţie a mediei de 0,047 - de exemplu, medie de 3,3, 3,4 şi 3,8), folosind o analiză într-un singur sens a variaţiei, cu un nivel de semnificaţie convenţional de 5% şi luând în calcul o deviaţie standard (DS) de 1,0. Am folosit analiza modelului variaţiei pentru a evalua impactul tipului de conflict de interese (nici unul declarat, financiar, subvenţie) asupra nivelului de interes, importanţă, relevanţă, validitate şi credibilitate şi pentru a evalua influenţa tipului de articol (herpes, liste de probleme). Pentru a ţine seama de posibilii factori de confuzie, ca vârsta şi sexul cititorului, am inclus şi aceste elemente în modelul statistic. Am folosit termeni de interacţiune pentru a analiza interrelaţiile dintre diverşi factori.

Am exclus 18 cititori, dintre care opt nu au putut participa, nouă au avut adresa incorectă, iar unul a fost pierdut din urmărire. Din totalul chestionarelor trimise s-au înregistrat 522/882 (59%) retururi: 230/440 (52%) (articolul despre herpes) şi, respectiv, 292/442 (66%) (articolul despre listele de probleme). Cei care au răspuns erau semnificativ mai în vârstă decât cei care nu au răspuns (vârsta medie 45,1 (DS 16,0) ani, comparativ cu 40,3 (DS 14,0) ani, t(865) 4,83; P<0,0001). Per total, procentele corespunzătoare importanţei, relevanţei, validităţii şi credibilităţii au fost semnificativ mai reduse în grupul cu "declaraţia financiară" decât în cel cu "nici unul declarat" (tabelul). Procentele corespunzătoare validităţii pentru grupul cu "declaraţia financiară" erau, de asemenea, semnificativ mai reduse decât pentru grupul cu "declaraţia despre subvenţie". Am găsit diferenţe semnificative între articole, în ceea ce priveşte procentele pentru toţi cei cinci parametri (P<0,001), articolul despre listele de probleme având un punctaj mult mai mare (tabelul A, pe bmj.com). Pentru doi dintre parametrii evaluaţi (interesul şi credibilitatea), am găsit o interrelaţie semnificativă între conflictul de interese şi articol (P=0,012 şi, respectiv, P=0,007), iar punctajele scăzute pentru grupul cu "declaraţia financiară" au fost mai pronunţate în cazul articolului despre herpes. Pentru toţi cei cinci parametri, punctajele au crescut semnificativ cu vârsta, iar femeile au raportat/acordat punctaje semnificativ mai mari decât bărbaţii.

Analiza variaţiei rezultatelor: valorile medii (95% interval de încredere) şi nivelul de semnificaţie legat de conflictul de interese

Conflict de interese

Variabila punctată Nici unul declarat (n=174) Declaraţie financiară (n=192) Declaraţie despre subvenţie (n=156) Valoarea P
Interes 3.21 (3.07 până la 3.35) 3.06 (2.93 până la 3.20) 3.26 (3.11 până la 3.41) 0.12
Importanţa 3.29 (3.15 până la 3.43) 3.03 (2.90 până la 3.17) 3.16 (3.01 până la 3.31) 0.035*
Relevanţă 3.44 (3.29 până la 3.60) 3.13 (2.99 până la 3.27) 3.35 (3.19 până la 3.52) 0.009*
Validitate 3.16 (3.01 până la 3.30) 2.82 (2.69 până la 2.96) 3.12 (2.96 până la 3.27) <0.001†
Credibilitate   3.49 (3.33 până la 3.64) 3.20 (3.05 până la 3.34) 3.36 (3.20 până la 3.52) 0.025*

*Punctajul pentru "declaraţia financiară" semnificativ mai scăzut decât pentru "nici unul declarat".
†Punctajul pentru "declaraţia financiară" semnificativ mai scăzut decât pentru "nici unul declarat" şi pentru "declaraţia despre subvenţie".

Comentariu

Atât tipul de conflict de interese cât şi conţinutul studiului influenţează percepţia cititorilor despre credibilitatea rezultatelor publicate. Studiile calitative ne-ar putea spune în ce fel. Studiul nostru are câteva puncte slabe. Rata de răspuns a fost redusă. Cititorii erau ai unei singure reviste şi li s-a spus că luau parte la un studiu, ceea ce putea să le influenţeze răspunsul. Cei care au răspuns erau semnificativ mai în vârstă decât cei care nu au răspuns, dar vârsta nu a fost identificată ca fiind semnificativ legată de diferenţele dintre grupurile cu conflict de interese (nu au existat interacţiuni semnificative între conflictele de interese legate de vârstă). Editorii revistei ar trebui să continue politica de declarare a conflictului de interese al autorilor astfel încât cititorii să-şi poată forma o părere avizată despre credibilitatea cercetării.

Mulţumim autorilor articolului original pentru că ne-au permis să-i folosim pe ei şi pe cititori în studiul nostru.

Contribuţii: SS, JM, SC şi RS au creat protocolul de studiu. SC a condus studiul cu ajutorul SS şi al HB. JM şi SS au realizat analiza datelor. Toţi autorii au interpretat rezultatele şi au redactat manuscrisul. SS este garantul.

Finanţare: Bugetul pentru cercetare al BMJ Publishing Group.

Conflict de interese: RS este editorul BMJ şi responsabil de politica sa privind conflictul de interese. El are un salariu fix şi nu va fi afectat financiar de succesul sau insuccesul politicii privind conflictul de interese. Deoarece membri din echipa BMJ au fost implicaţi în realizarea acestui studiu şi scrierea articolului, evaluarea şi recenzia au fost realizate în întregime de persoane dinafară. Nici un membru al echipei BMJ nu a fost implicat în deciziile privind articolul.

Does the type of competing interest statement affect readers' perceptions of the credibility of research? Randomised trial

BMJ 2004;328:742-3

BMJ Editorial Office, BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JR
Sara Schroter senior researcher
Richard Smith editor
Helen Barratt research assistant
Medical Statistics Department, Education and Research Centre, Wythenshawe Hospital, Manchester M23 9LT
Julie Morris head of medical statistics
General Surgery, North Staffordshire University Hospital, Stoke-on-Trent ST4 7LN
Samena Chaudhry preregistration house officer
Correspondence to: S Schroter sschroter@bmj.com

Bibliografie

1 Bekelman JE, Li Y, Gross CP. Scope and impact of financial conflicts of interest in biomedical research: a systematic review. JAMA 2003;289:454-65.

2 Barnes DE, Bero LA. Why review articles on the health effects of passive smoking reach different conclusions. JAMA 1998;279:1566-70.

3 Chaudhry S, Schroter S, Smith R, Morris J. Does declaration of competing interests affect reader perceptions: a randomised trial? BMJ 2002;325:1391-2.

4 Lloyd BW, Barnett P. Use of problem lists in letters between hospital doctors and general practitioners. BMJ 1993;306:247.

5 Coplan PM. Clinical relevance of zoster associated pain (ZAP) şelectronic response to Helgasson et al. Prevalence of postherpetic neuralgia after a first episode of herpes zoster: prospective study with long term follow upţ. BMJ 2000; bmj.com/cgi/eletters/321/7264/794#13902 (accessed 14 May 2002).

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Oana Darabă
Autor: