Protocolul "Un ajutor să străbaţi viaţa"

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi Lilly România, în parteneriat cu Liga Română de Sănătate Mintală (LRSM) şi Asociaţia Psihiatrică din România (APR) au lansat, pe 31 martie a.c., protocolul "Un ajutor să străbaţi viaţa", prin care compania Eli Lilly donează spitalelor de psihiatrie din ţara noastră medicamente în valoare de o jumătate de milion $, pentru circa 2 000 de pacienţi afectaţi de schizofrenie şi tulburări bipolare.

Călăuziţi de principiul conform căruia sănătatea mintală implică dezvoltarea vieţii interioare, relaţionale şi sociale potrivit dezideratelor individuale şi colective, cei patru membri ai parteneriatului îşi propun, pe de-o parte, să îmbunătăţească atitudinea publică faţă de persoanele ce suferă de una dintre bolile psihice amintite, dar şi faţă de familiile acestora, iar pe de altă parte, să cunoască şi să aplice răspunsurile adecvate cu privire la afecţiunea în cauză şi la tratamentul ei.

În prezent, incidenţa bolilor psihice în rândul populaţiei adulte se situează pe locul II, imediat după maladiile cardiovasculare, iar schizofrenia este tulburarea psihică majoră, cu repercusiuni grave asupra vieţii pacientului, a familiei lui şi asupra societăţii. Diagnosticate corect şi la timp, chiar şi cele mai serioase afecţiuni psihiatrice beneficiază, la ora actuală, de tratamente extrem de eficiente, ce permit reintegrarea în societate a pacienţilor şi ameliorarea substanţială a calităţii vieţii lor.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: