Casa Naţională de asigurări de sănătate vă informează - Comisia Centrală de Arbitraj pentru Soluţionarea Litigiilor

La sediul CNAS din Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, bl. S19, sector 3, funcţionează, din luna martie a. c., Comisia Centrală de Arbitraj pentru Soluţionarea Litigiilor (CCASL) dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate.

Arbitrii din cadrul acestei instituţii permanente de arbitraj, fără personalitate juridică, sunt independenţi şi imparţiali în exercitarea atribuţiilor lor, nu reprezintă părţile sau organismele care i-au desemnat şi au obligaţia să asigure exercitarea drepturilor părţilor. Arbitrajul se desfăşoară la cererea reclamantului şi în baza convenţiei părţilor. Sesizarea CCASL se face în conformitate cu Cap. 2 din Regulamentul de funcţionare al Comisiei, vizat de Ministerul Justiţiei şi aprobat prin Decizia nr.98/2004 a Preşedintelui CNAS, publicată în Monitorul Oficial al României nr.150/20.02.2004. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie şi poate fi investită - la cererea părţii câştigătoare - cu formulă executorie, de către instanţa judecătorească competentă, în acest ultim caz ea constituind titlu executoriu ce se execută silit, întocmai ca o hotărâre judecătorească.

Prin Ordinul nr. 243/2004 al ministrului sănătăţii, au fost înregistraţi şi acreditaţi arbitrii CCASL: doi numiţi de CNAS - dr. Vasile Ciurchea, director general CNAS (preşedinte CCASL) şi consilier juridic Liliana Mihai, director adjunct Direcţia Juridic şi Contencios al CNAS; unul de către Colegiul Medicilor din România (CMR) - dr. Liviu Cocora (vicepreşedinte CMR); unul de către Ordinul Asistenţilor Medicali din România - consilier juridic Irina Petronela Dram.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: