Noutăţi privind pachetul de servicii medicale stomatologice decontate de CNAS

Persoanele cu vârste cuprinse între 0-18 ani, precum şi cele prevăzute în legi speciale, pentru care casa de asigurări de sănătate decontează tariful integral, beneficiază gratuit de consultaţii, radiografii, de toate tratamentele stomatologice şi serviciile medicale preventive, prevăzute în pachetul de servicii medicale stomatologice de bază.

În cazul persoanelor asigurate facultativ se acordă pachetul minimal de servicii stomatologice care cuprinde serviciile de urgenţă: pansament calmant; tratament pentru parodontita apicală acută, abces parodontal, gingivo-stomatite, hemoragie/alveolită postextracţională, pericoronarite cu decapuşonare, plăgi buco-maxilo-faciale; imobilizare de urgenţă a luxaţiilor dentare, a fracturilor maxilare; reducerea luxaţiilor temporo-mandibulare; reparaţii proteze acrilice; reparaţie aparat ortodontic.

Pentru tratamentele protetice, casa de asigurări de sănătate decontează integral, persoanelor cu vârste peste 18 ani, costurile pentru: proteză acrilică parţială cu 1-7 dinţi şi cu peste 7 dinţi; proteză acrilică totală; reparaţie simplă proteză acrilică; reparaţie plus un croşet; reparaţie plus un dinte. Celor cu vârsta sub 18 ani li se decontează 100% costul pentru: reconstituire corono-radiculară; coroană acrilică; coroană metalică. În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnică dentară.

Persoanele cu vârste peste 18 ani beneficiază de decontarea, în proporţie de 60%, a tarifului unor servicii de chirurgie buco-dentară: extracţie de dinţi sau resturi de dinţi monoradiculari şi pluriradiculari; extracţie alveoloplastică; extracţie cu alveolotomie; extracţie la persoanele cu hemofilie, diabet, handicap; extracţie dinţi parodontotici. În tarifele actelor chirurgicale este inclusă şi anestezia.

Urgenţele chirurgicale sunt decontate integral, indiferent de vârsta asiguratului. Restul actelor medicale chirurgicale din pachetul de servicii stomatologice sunt suportate 100% pentru persoanele cu vârste până la 18 ani.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: