Avantajele noilor prescripţii medicale

Punerea în aplicare a noilor formulare de prescripţie medicală, precum şi metodologia de completare şi utilizare a lor reprezintă una dintre măsurile radicale, iniţiate de CNAS, menite să reglementeze consumul şi necesarul de medicamente.

Avantajele utilizării noilor formulare medicale: evitarea falsificării, prin introducerea elementelor de securizare a prescripţiei medicale (formulare tipărite pe hârtie autocopiativă, în format unic, la nivelul întregii ţări, simbolul Imprimeriei Naţionale şi sigla CNAS); monitorizarea riguroasă a furnizorilor ce prescriu medicamente în regim compensat şi gratuit, a asiguraţilor (pe categorii) ce beneficiază de prescripţii medicale, a medicamentelor eliberate, precum şi a concordanţei diagnostic/durată de prescriere, diagnostic/medicaţie recomandată; efectuarea unei estimări realiste, de către casele judeţene de asigurări de sănătate (CJAS), a necesarului de medicamente şi posibilitatea fundamentării bugetului alocat pentru asistenţa cu medicamente în ambulatoriu.

CJAS urmează să gestioneze formularele vândute furnizorilor de servicii medicale pe baza unui program informatic care să includă: seria reţetelor achiziţionate; numărul de factură; data achiziţionării; persoana care a achiziţionat (nume, CNP).

Instrucţiunile de completare/utilizare a noilor formulare de prescripţii medicale au fost distribuite, odată cu noile formulare, tuturor furnizorilor de servicii medico-farmaceutice, care stabilesc relaţii contractuale cu CJAS.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: