Folosirea tratamentului injectabil în unităţile sanitare din întreaga lume, în anul 2000: analiza studiilor din literatura de specialitate şi a rapoartelor regionale

Rezumat

Obiective: Determinarea frecvenţei şi siguranţei de administrare a tratamentului injectabil în întreaga lume.

Material şi metode: Analizarea studiilor din literatură. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a definit 14 regiuni pe criterii geografice şi în funcţie de mortalitate.

Baza de date a cuprins studii publicate, dar şi rapoarte OMS nepublicate, care au fost analizate cu ajutorul unui algoritm standardizat pentru fundamentarea deciziilor, în scopul generării estimărilor specifice regiunilor geografice.

Locul de desfăşurare: Unităţi sanitare, atât organizaţionale, cât şi non-organizaţionale.

Surse de informare: Populaţia generală şi beneficiarii serviciilor medicale.

Principalii parametri urmăriţi: Numărul anual de injecţii per persoană şi procentajul de tratament injectabil, aplicat cu seringi ori ace, sau ambele, reutilizate, în absenţa sterilizării.

Rezultate: Din analiză au fost excluse patru regiuni (în special din ţările dezvoltate), în care reutilizarea echipamentului injectabil în absenţa sterilizării a fost considerată neglijabilă. În celelalte 10 regiuni, rata anuală a injecţiilor aplicate per persoană a variat între 1,7 şi 11,3, cu un procentaj de reutilizare a echipamentului injectabil fără sterilizare între 1,2 şi 75%. Cea mai mare rată de reutilizare a fost în Asia de Sud-est - regiunea D (şapte ţări, majoritatea din Asia de Sud), estul zonei mediteraneene - regiunea D (nouă ţări, majoritatea localizate în Orientul Mijlociu) şi partea de vest a regiunii pacifice - regiunea B (22 de ţări). Nu au fost disponibile informaţii despre siguranţa administrării tratamentului injectabil în America Latină.

Concluzii: Folosirea abuzivă şi necorespunzătoare a tratamentului injectabil se întâlneşte, încă, destul de frecvent în ţările în curs de dezvoltare şi cu o economie în tranziţie. De aceea, se impune aplicarea urgentă a măsurilor corespunzătoare şi sigure de administrare a tratamentului injectabil pentru prevenirea transmiterii infecţiilor cu HIV şi cu alţi agenţi cu transmitere sanguină.

Use of injections in healthcare settings worldwide, 2000: literature review and regional estimates promethazine

BMJ 2003;327:1075

Department of Blood Safety and Clinical Technology, World Health Organization, Avenue Appia, 20, CH-1211 Geneva, Switzerland.
Yvan J F Hutin medical officer
Anja M Hauri medical officer
Division of Viral Hepatitis, National Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Road, Atlanta, GA 30333, USA
Gregory L Armstrong medical epidemiologist
Correspondence to: Y J F Hutinhutiny@who.int

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Rodica Chirculescu
Autor: