Medicina de laborator în România - tradiţie şi actualitate

Societatea Română de Medicină de Laborator (SRML), Societatea Română pentru Asigurarea şi Controlul Extern al Calităţii în Medicina de Laborator (RoEQALM) au organizat, în perioada 30. 10 - 2. 11. a.c., la Bucureşti, al III-lea Congres al SRML, cu participare internaţională, primul simpozion RoEQALM, a zecea ediţie a expoziţiei specializate de aparatură, reactivi şi accesorii pentru medicina de laborator, Clinilab 2003, şi a opta ediţie a expoziţiei specializate de aparatură şi echipamente medicale, Tehnomedica 2003.

Pe parcursul celor trei zile ale congresului şi, respectiv, simpozionului, cei peste 200 de participanţi români, precum şi invitaţii străini au dezbătut teme de mare actualitate din domeniul bacteriologiei, imunologiei, hematologiei şi chimiei clinice.

Două dintre temele principale de discuţie în cadrul congresului au fost reprezentate de normarea muncii personalului din laboratoarele medicale, conform standardelor europene, şi abordarea, în premieră, a actului normativ de parteneriat public-privat (PPP) - act care permite atragerea de resurse financiare suplimentare, favorizează achiziţionarea de echipamente medicale, înlesneşte ierarhizarea spitalelor pe baza criteriilor de calitate.

RoEQALM a reunit numeroşi specialişti din laboratoarele publice şi private, interesaţi să cunoască date referitoare la programele de asigurare şi control extern al calităţii în laboratoarele de profil, prin ele urmărindu-se optimizarea calităţii actului medical.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: