Eficienţa medicamentelor anticolinergice, comparativ cu placebo, în tratamentul vezicii hiperfuncţionale: sinteză sistematică

Obiective: Să determine eficienţa medicamentelor anticolinergice pentru tratarea sindromului de vezică hiperfuncţională.

Protocol de studiu: Sinteză sistematică a studiilor statistice.

Sursa de date: Articole şi rezumate publicate.

Selecţia studiilor: Studiile statistice cu un grup cu tratament anticolinergic şi un grup cu placebo.

Culegerea datelor: Principalele variabile de interes au fost reprezentate de pacienţii vindecaţi sau amelioraţi, diferenţele legate de numărul de episoade de incontinenţă şi numărul de micţiuni pe 24 de ore şi efectele adverse. Variabilele secundare de interes au fost determinările urodinamice ale funcţiei vezicale (volumul la prima contracţie, capacitatea cistometrică maximă şi volumul rezidual) şi evenimentele adverse.

Sinteza datelor: Au fost incluse 32 de studii, care au totalizat 6 800 de participanţi. Cele mai multe dintre ele au fost dublu-orb, dar au prezentat numeroase variaţii în ceea ce priveşte calitatea. La sfârşitul tratamentului, vindecarea sau ameliorarea (risc relativ 1,41, interval de încredere 95% 1,29 - 1,54), diferenţele privind episoadele de incontinenţă în 24 de ore (diferenţa medie estimată 0,6, 0,4 - 0,8), numărul de micţiuni în 24 de ore (0,6, 0,4 - 0,8), capacitatea cistometrică maximă (54 ml, 43 ml - 66 ml) şi volumul la prima contracţie (52 ml, 37 ml - 67 ml), au fost semnificativ în favoarea anticolinergicelor (P<0,0001 pentru toate). Anticolinergicele au fost asociate cu volum rezidual semnificativ mai mare (4 ml, 1 ml -7 ml; P=0,02) şi o rată crescută de uscăciune a gurii (risc relativ 2,56, 2,24 - 2,92; P<0,0001). Analiza sensibilităţii, deşi influenţată de numărul mic de studii, a arătat o mică probabilitate a unui efect al vârstei, sexului, diagnosticului sau a alegerii medicamentului.

Concluzii: Deşi semnificative statistic, diferenţele dintre medicamentele anticolinergice şi placebo au fost mici, cu excepţia uscăciunii gurii, care a apărut la o rată mai mare dintre pacienţii cu tratament activ. Pentru multe dintre variabilele studiate, diferenţa observată între anticolinergice şi placebo poate fi pusă sub semnul întrebării ca semnificaţie clinică. Nici unul dintre studii nu a furnizat rezultate pe termen lung.

Răspunsuri rapide::

No role for anticholinergics?? (Anticolinergicele nu au nici un rol??)
Andrew E Brooke bmj.com, 21 aprilie 2003 (text complet)

Overactive bladder: anticholinergics have statistically and clinically significant benefit (Vezica hiperfuncţională: anticolinergicele au beneficii semnificative statistic şi clinic)
Aravinthan Coomarasamy şi colab. bmj.com, 23 aprilie 2003 (text complet)

Cover headline is misleading (Titlurile induc în eroare)
David R Grimshaw şi colab. bmj.com, 24 aprilie 2003 (text complet)

Behavioural interventions in the management of the overactive bladder (Intervenţii comportamentale în tratarea vezicii hiperfuncţionale)
Tim Lane şi colab. bmj.com, 24 aprilie 2003 (text complet)

What did this study add to the field, except opinion? (Ce aduce nou acest studiu în domeniu, cu excepţia opiniei?)
Wendy P. Battisti bmj.com, 24 aprilie 2003 (text complet)

DEFINING THE ROLE OF ANTICHOLINERGIC THERAPY (Definirea rolului terapiei cu anticolinergice)
Dudley Robinson şi colab. bmj.com, 2 mai 2003 (text complet)

The authors reply (Replica autorilor)
Peter Herbison şi colab. bmj.com, 28 mai 2003 (text complet)

Effectiveness of anticholinergic drugs compared with placebo in the treatment of overactive bladder: systematic review

BMJ 2003;326:841

Department of Preventive and Social Medicine, University of Otago, PO Box 913, Dunedin, New Zealand
Peter Herbison consulting statistician
Department of Women's and Children's Health, University of Otago
Jean Hay-Smith Health Research Council of New Zealand training fellow
Gaye Ellis research assistant
Department of Research and Development, Stobhill Hospital, Glasgow G21 3UT
Sara Twaddle head of research and development
Department of Urogynaecology, St George Hospital, Kogarah, NSW 2217, Australia
Kate Moore associate professor of obstetrics and gynaecology
Correspondence to: P Herbison mailto:peter.herbison@otago.ac.nz

Rate this article: 
Average: 1 (1 vote)
Bibliografie: 
Traducere: 
Rodica Chirculescu
Autor: