Eurotransplant - un exemplu de colaborare medicală europeană

Fundaţia Internaţională Eurotransplant (ET) a organizat, în perioada 22-24 ianuarie 2003, în Fügen, Austria, cea de-a 20-a întrunire a sa, devenită tradiţională, Eurotransplant Winter Meeting.

Fondată în anul 1967, în Olanda, de către prof. dr. Jon J Rood, ET, în prezent sub preşedinţia prof. dr. Raimund Margreiter realizează înregistrarea centralizată a tuturor pacienţilor propuşi pentru intervenţii de transplant de organe. La ora actuală, cele peste 75 de spitale afiliate fundaţiei au înscrişi pe listele de aşteptare aproximativ 15 000 de astfel de pacienţi. Până în prezent, ET a repartizat, în ţările Comunităţii Europene, aproximativ 100 000 de rinichi, peste 10 000 de corduri, 13 000 de ficaţi, 2 000 de plămâni, 2 000 de pancreasuri şi 30 de intestine.

ET are responsabilitatea de-a media şi aloca procedurile de donare de organe în Austria, Belgia, Ger-mania, Luxemburg, Olan-da şi Slovenia, pentru o populaţie totală de circa 120 de milioane de locuitori. Fundaţia are ca obiective principale: utilizarea optimă a organelor şi ţesuturilor donoare; asigura-rea unui sistem de selecţie transparent şi obiectiv, bazat pe criterii medicale; evaluarea ponderii diferiţilor factori care influenţează rezultatele transplantului; susţinerea proceduri-lor de procurare a organe-lor pentru transplant, în vederea furnizării de orga-ne şi ţesuturi compatibile; îmbunătăţirea rezultatelor transplantului prin cerce-tarea ştiinţifică; promovarea, susţinerea şi coordonarea transplantului de organe.

Din anul 1994, toate cele peste 200 de programe de transplant au câte un reprezentant cu drept de vot în cadrul organizaţiei, ceea ce întăreşte caracterul democratic al procesului de luare a deciziilor.

Eurotransplant, cu sprijinul Institutului Austriac de Transplant, a iniţiat discuţii preliminare în vederea pregătirii aderării ţărilor din Europa Centrală. Un asemenea climat a favorizat şi relaţiile cu România, care se bucură de susţinerea constantă a ET. Ca un rezultat firesc al bunelor relaţii dintre reprezentanţii fundaţiei şi autorităţile medicale române, a fost constituită asociaţia naţională Romtransplant - un exemplu elocvent de colaborare europeană fructuoasă în domeniul medical. În acest context, la propunerea Romtransplant reprezentanţii Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca au avut, în octombrie 2002, privilegiul de-a acorda titlul de Doctor Honoris Causa unor personalităţi marcante ale Eurotransplant: prof. dr. Raimund Margreiter, preşedinte al Eurotransplant, dr. Guido G Persijn, Directorul Medical al ET, dr. Jonas Vadstrom, şef al departamentului de transplant al Universităţii din Uppsala, Suedia.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: