VIRIBUS UNITIS SEMPER ALTIUS

"Secţia Studenţi a Societăţii de Medici şi Naturalişti" (SSSMN) este o societate a studenţilor medicinişti din Iaşi, care îşi propune să promoveze activităţile ştiinţifice studenţeşti, precum şi educaţia sanitară în liceele ieşene.

În acest sens, SSSMN a participat la organizarea de seminarii şi congrese internaţionale, congrese naţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi locale. Membrii SSSMN au o bogată activitate ştiinţifică, fiind distinşi cu numeroase premii în ţară şi în străinătate.

A devenit o tradiţie organizarea, de către SSSMN, a unei "Sesiuni de Referate şi Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti", cu ocazia Zilelor Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) "Gr. T. Popa" din Iaşi. Anul acesta, manifestarea a avut loc la 30 noiembrie 2002, lucrările desfăşurându-se în AULA MAGNA a UMF Iaşi. Au participat peste 100 de studenţi, fiind selectate spre a fi prezentate peste 50 de lucrări ştiinţifice. La manifesta-re au participat importante personalităţi ale vieţii medicale ieşene, cadre didactice ale UMF. Lucrările s-au desfăşurat pe trei secţiuni - Pre-clinică, Medicală şi Chirurgicală -, tematica abordată cuprinzând toate domeniile vieţii medicale.

Organizarea manifestării a fost posibilă cu sprijinul British Medical Journal - Ediţia în limba română şi al UMF Iaşi.

Deviza SSSMN este VIRIBUS UNITIS SEMPER ALTIUS şi, în spiritul ei, suntem deschişi colaborării cu orice tip de organizaţie care are drept scop promovarea activităţii ştiinţifice.

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: