O capacitate de comunicare eficientă poate masca unele lipsuri

Dr Allan Cumming este decan asociat pentru predare la Universitatea din Edinburgh

Medicii buni au o înclinaţie nativă pentru profesie sau ajung la acest statut prin instruire?

Calităţile înnăscute ale unui medic bun sunt generozitatea şi capacitatea de a pune în slujba profesiei toate cunoştinţele necesare unei practici informate. Dincolo de acest nivel de bază, consider că medicii buni dobândesc un asemenea statut prin instruire. Educaţia ar trebui să le permită studenţilor să stabilească o legătură între resursele lor intelectuale şi "competenţa inconştientă." Este salutară tendinţa ca, în cadrul programei de învăţământ preclinic, să se acorde o importanţă tot mai mare cunoştinţelor clinice generale. Există, însă, riscul ca studenţii care deprind o tehnică a comunicării excepţională să fie deficitari în alte domenii, fapt ce s-ar putea să nu fie sesizat. O comunicare proastă poate aduce prejudicii imense. Cu toate acestea, facultăţile de medicină trebuie să se asigure că absolvenţii lor sunt capabili de-a le acorda pacienţilor îngrijiri de bună calitate şi lipsite de riscuri, pe baza unei palete largi de competenţe.

În funcţie de ce criterii selectaţi studenţii?

Se acordă o importanţă egală criteriilor academice şi celor non-academice. Primele implică potenţialul academic şi gradele universitare dobândite sau estimate a fi obţinute. Criteriile non-academice derivă din solicitările candidaţilor şi iau în considerare datele legate de evoluţia profesională, de nivelul corespunzător de experienţă în domeniul ales, precum şi de reali-zările şi interesele non-academice.

Cum credeţi că ar trebui modificată educaţia medicală?

Ar fi de dorit ca procesul de instruire a viitorilor medici, care urmează să-şi desfăşoare activitatea în cadrul noii structuri a NHS (National Health System - Sistemul Naţional de Sănătate), să nu se desfăşoare independent de al celor ce lucrează în alte sectoare din domeniul sănătăţii, iar agenda conduitei clinice să fie reflectată în educaţia universitară. Se impune, de asemenea, recunoaşterea corespunzătoare a statutului medicinii alternative şi complementare, a cărei practicare se extinde din ce în ce mai mult, precum şi a solicitărilor practicii medicale multiculturale. Cursurile accelerate pentru obţinerea gradelor medicale, adresate absolvenţilor cu un nivel adecvat de calificare, pot să contribuie la procesul de satisfacere a necesarului de personal.

De unde ştiţi că metodele dumneavoastră de evaluare a studenţilor sunt cele mai bune modalităţi de diferenţiere a medicilor potenţial buni şi, respectiv, proşti?

La ora actuală, în Edinburgh, evaluările corelate cu practica sunt integrate în programa universitară. Se aplică pe scară largă noi modalităţi de testare a abilităţilor clinice şi de comunicare, a atitudinilor şi a cunoştinţelor clinice de bază; totodată, se determină permanent validitatea şi rigurozitatea testelor respective.

Au fost înfiinţate comitete "apt pentru practică", cu toate că, până în prezent, puţini studenţi au fost descalificaţi numai pe baza criteriilor non-academice. Actualmente, majoritatea facultăţilor de medicină, inclusiv cea din Edinburgh, solicită studenţilor să completeze jurnale sau portofolii, înregistrări ale realizărilor, rezultate ale evaluării fă-cute de colegi şi alţi indicatori ai evoluţiei personale şi profesionale. Datele respective sunt încorporate în evaluările formative şi totalizatoare.

Good communication skills can mask deficiencies
BMJ 2002;325:676

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Irina Tănăsescu
Autor: