Ilustrări ale conceptului de medic bun în medicina occidentală

În Grecia antică, arta medicală se baza pe concepţia conform căreia sănătatea ci boala erau consecinţe ale intervenţiilor divine. În secolul 5 î.C. a apărut o nouă abordare laică, raţională; ea se baza pe investigaţiile făcute asupra corpului uman şi implica termenii unor cauze naturale ce acţionau pe căi accesibile raţiunii.

 

Images of the good doctor in Western medicine
BMJ 2002;325:710


Cornelius O Boyle, profesor asociat adjunct
Universitatea Notre Dame (London Centre)

 Ulterior, asemenea principii au stat la baza practicii medicale occidentale. În desenul alăturat, de pe un vas grecesc, datat între 480-460 î.C., este ilustrat un chirurg care practică o flebotomie. Pe fiecare parte a vasului se pot observa mai mulţi pacienţi care aşteaptă să fie consultaţi.

În Antichitatea târzie, creştinismul a oferit o nouă reprezentare a idealului de medic bun. Medicina a devenit o chemare sacră, în cadrul căreia medicul îşi practica arta ca pe o expresie a carităţii creştine. În pictura atribuită lui Maestro de los Balbases (care a pictat între anii 1484 şi 1500) sunt reprezentaţi martirii Cosma şi Damian - sfinţii patroni ai medicilor - care amputează piciorul afectat de cangrenă al unui creştin şi i-l transplantează pe cel al unui etiopian decedat cu puţin timp în urmă. Miraculoasa intervenţie chirurgicală prezintă vindecarea drept un dar dumnezeiesc.

Pe tot parcursul secolului 18, medicii au fost puşi la zid pentru lăcomia şi necinstea lor, precum şi pentru lipsa de eficienţă a tratamentelor aplicate. Cu toate acestea, a rămas viu idealul bunului medic ce alină suferinţele umanităţii; desenul lui William Small (1898) stă mărturie în acest sens. Este o interpretare sentimentală a medicului în postură de bun samaritean şi se remarcă absenţa oricăror tente religioase. Sunt ilustrate, în schimb, virtuţile caritabile ale medicului bun care-şi oferă serviciile fără a aştepta să fie remunerat.

În acest tablou, pictat la începutul secolului 20, de către W. R. Seton, sunt surprinse transformările pe care le-a suferit, în ultimii 200 de ani, idealul de medic bun. În prezent, chirurgul operează în mediul steril şi neutru al sălii de operaţii. Intervenţia pe care o realizează este transmisă cu ajutorul ultimei tehnologii (un periscop), în interiorul unei săli de curs alăturate, pentru a contribui la pregătirea clinică a studenţilor. Aici se află, aşadar, originea medicilor buni din zilele noastre. Pregătiţi să practice procedurile clinice spitaliceşti, ei îşi îngrijesc pacienţii apelând la tehnologia de ultimă oră şi la ultimele descoperiri din domeniul ştiinţelor medicale.

Ilustraţii oferite de Wellcome Library, Londra

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Irina Tănăsescu
Autor: