Implicarea medicilor generalişti în tratarea afecţiunilor şi prescrierea medicamentelor

Studiul GPWatch, realizat de cãtre firma Mercury Research, în luna iulie, utilizând metodologia CATI (interviuri realizate prin telefon, asistate de calculator), a urmãrit anumite aspecte legate de afecþiunile tratate de medicii generaliºti.

Studiul aratã cã medicii generaliºti au un rol im-portant în prescrierea reþetelor pentru bolile cardio-vasculare, digestive ºi hipertensiune, ºi preferã sã prescrie medicamente compensate, dar þin cont, în acelaºi timp, ºi de eficacitatea medicamentului.


Sursa GPWatch, Mercury Research

În medie, numãrul consultaþiilor realizate de cãtre un medic generalist în decursul unei sãptãmâni este de 136.

Un sfert dintre medicii generaliºti sunt mai solicitaþi, realizând un numãr mai mare de consultaþii, peste 150 pe sãptãmânã.

Din totalul pacienþilor care vin sã consulte medicul generalist:

  • 45% sunt pacienþi noi: 30% primesc direct o reþetã de la medicul generalist, iar 15% sunt trimiºi la un medic specialist, în funcþie de afecþiune;
  • 38% sunt pacienþi vechi care revin la control sau pentru reînnoirea reþetei;
  • 17% constituie alte cazuri.

Decizia de a prescrie o reþetã sau de a trimite pacientul la specialist diferã în funcþie de afecþiunea de care suferã pacientul:

  • în cazul afecþiunilor cardiovasculare, 45% dintre medicii intervievaþi au prescris reþete în sãptãmâna premergãtoare studiului ºi 33% au trimis pacienþi la medicul specialist;
  • în ceea ce priveºte afecþiunile digestive, 33% dintre medici au prescris reþete în ultima sãptãmânã ºi numai 2% au trimis pacienþi la medicul specialist;
  • pentru afecþiuni oftalmologice, 30% dintre medici au trimis pacienþi la medicul specialist în ultima sãptãmânã, nici unul nu a prescris reþeta pentru asemenea afecþiuni.

Atunci când sunt în situaþia de a alege între a prescrie un medicament compensat ºi unul necompensat, se observã o tendinþã a medicilor generaliºti de a-l alege pe cel compensat. Dintre medicii generaliºti, 57% aleg întotdeauna medicamentul compensat, iar restul de 43% aleg, în mai mult de jumãtate din cazuri, medicamentul compensat.


Sursa GPWatch, Mercury Research

Studiul a fost realizat în perioada 15 -19 iulie 2002, pe un eºantion de 100 de medici generaliºti care îºi desfãºoarã activitatea în oraºe cu peste 100 000 de locuitori. Eroare maximã de eºantioane,+/- 9,8%

Monica Moldovan
Departamentul de Cercetare Cantitativă, Domeniul Medical

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: