Factorul de impact al BMJ creşte cu 24%

Factorul de impact al BMJ, care evaluează numărul mediu de indicaţii biblio-grafice la articolele publicate într-o revistă, a crescut cu aproape un sfert între anii 2000 şi 2001, de la 5,331 la 6,629.

Mai mult, în aceeaşi perioadă s-a majorat şi factorul de impact al altor trei publicaţii medicale care se bucură de interesul publicului: Lancet de la 10,232 la 13,251 (o creştere cu 30%), JAMA de la 15,02 la 17,569 (14%) şi Annals of Internal Medicine de la 9,833 la 11,130 (13%).

Factorul de impact al New England Journal of Medicine a scăzut cu 2%, de la 29,512 la 29,065; cu toate acestea, revista continuă să fie clasată pe primul loc în categoria publicaţiilor medicale cu caracter gene-ral sau de specialitate.

Mulţi editori de reviste aşteaptă cu sentimente contradictorii publicarea anu-ală a factorilor de impact care reflectă, de fapt, succesul şi influenţa unei publicaţii.

Factorul de impact este raportul dintre numărul de menţionări ale articolelor dintr-o revistă, făcute în decurs de doi ani, şi numărul de articole publicate în revista respectivă în aceeaşi perioadă. Astfel, cu cât numărul de menţionări ale unui articol creşte, cu atât factorul de impact este mai mare.

Dr. Richard Smith, editorul BMJ, afirmă că majorarea factorului de impact este determinată de mai multe cauze. Cele mai importante sunt reprezentate de Internet, de interesul crescut pentru medicina bazată pe dovezi şi studii sistematizate, precum şi de realizările recente în domeniul cercetărilor din îngrijirea primară. BMJ publică un nu-măr substanţial de mate-riale din aceste domenii.

BMJ's impact factor increases by 24%
BMJ 2002;325:8

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Cristian Cojocaru
Autor: