Handbook of Physiology

Tigerstedt şi Bergman au descoperit renina în urmă cu 100 de ani. De atunci, cunoştinţele despre sistemul renină-angiotensină au fost completate şi revizuite, fiind descoperită existenţa unei veritabile cascade enzimatice, formatoare de angiotensină II activă prin participarea enzimei de conversie.

Sistemul renină-angiotensină este unul dintre cele mai importante sisteme hormonale ce reglează presiunea arterială, volemia, homeostazia hidro-electrolitică şi cea a sodiului.

Volumul al III-lea din seria Handbook of Physiology prezintă un subiect extrem de interesant şi actual: reglarea endocrină a balanţei hidro-electrolitice. Lucrarea, coordonată de John C.S. Fray, reuneşte opiniile unui grup de experţi în domeniu şi prezintă stadiul actual al cunoştinţelor despre rolul glandelor endocrine în balanţa hidroelectrolitică. Autorii descriu minuţios componentele sistemului renină-angiotensină-aldosteron, la nivel molecular, fiind prezentate precursorul, structura, sinteza şi activarea, metoda de detecţie în diferite organe şi implicaţiile fiziopatologice ale fiecăruia dintre ele.

Volumul este structurat în trei capitole. Primul, intitulat "Moleculele reglatoare ale balanţei sodiului şi potasiului", prezintă biologia şi fiziologia reninei, a angiotensinogenului, a aldosteronului, a enzimei de conversie a angiotensinei, a angiotensinelor şi a receptorilor acestora. Este detaliat şi controlul sistemului endocrin asupra presiunii arteriale şi balanţei sodiu/potasiu. Temele abordate sunt tratate din punctul de vedere al precursorului, structurii, sintezei şi activării, metodei de detecţie în diferite organe şi implicării lor fiziopatologice.

Cel de-al doilea capitol este dedicat hormonilor specifici care reglează balanţa hidro-electrolitică. Sunt prezentate cele mai recente date ştiinţifice despre sistemul kinină-kalicreină tisular, peptidele natriuretice, hormonul antidiuretic şi acţiunile renale ale vasopresinei. Sunt incluse şi opinii referitoare la implicarea altor hormoni în controlul endocrin al balanţei hidrice şi a hidrogenului, precum şi al echilibrului acido-bazic.

Capitolul al treilea tratează reglarea endocrină a balanţei fosfo-calcice. Sunt descrise în detaliu consideraţii despre funcţiile integrative ale parathormonului şi ale vitaminei D, în special asupra metabolismului calciului şi structurii osoase. De asemenea, este prezentat rolul fundamental pe care sistemele renină-angiotensină şi kinină-kalicreină, hormonul natriuretic, hormonul antidiuretic, parathormonul şi alte peptide similare îl joacă în menţinerea homeostaziei hidro-electrolitice.

Tematica este abordată cu rigurozitate, iar expunerea este ilustrată de numeroase figuri şi tabele. Conţinutul extrem de interesant, condiţiile grafice deosebite şi bibliografia impresionantă (6 966 de indicaţii), precum şi editura de prestigiu care a publicat-o, recomandă cartea ca pe o sursă de documentare utilă nu numai pentru fiziologi şi endocrinologi, ci şi pentru studenţii medicinişti.

Section 7: The Endocrine System
Volume III: Endocrine Regulation of Water and Electrolyte Balance Volume
Editor: John C.S. Fray Section Editor: H. Maurice Goodman Oxford University Press 2000, 737 pag., 180 fig. ISBN -0-19-511044-7

Recenzie de
Dr. Elena Cojocaru, Disciplina de Fiziologie, UMF Iaşi

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: