Opinii si recenzii

Mon
03
Nov

Ungaria este în pragul desfiinţării a 9 000 de paturi de spital pentru a ajunge mai aproape de media existentă în UE

ungar şi-a anunţat proiectele de îmbunătăţire a cost-eficienţei serviciilor spitaliceşti la nivel naţional. Vor fi desfiinţate 9 000 de paturi de spital; va fi mărită capacitatea unor spitale cu amplasare strategică şi, în alte cazuri, vor fi aplicate măsuri de fuzionare, reorganizare sau restrângere a activităţii.

Mon
03
Nov

Rolul mentorilor

Provin dintr-o ţară în curs de dezvoltare, în care gândul emigrării este omniprezent - de la discuţiile la nivel înalt până la conversaţiile neprotocolare.

Mon
03
Nov

Criza secţiilor clinice

Am avut o săptămână deprimantă şi cel mai mult m-a afectat discuţia pe care am surprins-o între doi chirurgi aflaţi în perioada de pregătire. "Azi sunt de gardă," zicea, îmbufnat, unul dintre ei.

Mon
03
Nov

Tehnologii uimitoare promit să transforme medicina

Mulţi scriitori au avut curajul să scruteze viitorul, iar cei mai temerari îşi şi publică scenariile pe care le prefigurează. La rândul lor, cititorii, mai ales cei înzestraţi cu darul premoniţiei, pot să le evalueze, ulterior, şi să le sesizeze inexactităţile inevitabile.

Mon
03
Nov

Restructurarea spitalelor pentru acuţi în Anglia

DOMNULE EDITOR - Restructurarea serviciilor din Hexham a dus la înlocuirea spitalului Nissen cu o iniţiativă susţinută financiar de surse private.1

Mon
03
Nov

Restructurarea spitalelor pentru acuţi în Anglia

DOMNULE EDITOR - Transferarea oamenilor "mai puţin bolnavi" în spitale pentru non-acuţi nu aduce neapărat economie de bani.1 Cel puţin 15 scheme, sprijinite cu tărie de spitalul nostru pentru acuţi, iar în unele cazuri, chiar implementate de probă, au fost respinse sau oprite de trustul de îngrijiri primare din motive financiare.

Mon
03
Nov

Programul Educaţional al Fundaţiei BMJ

Debutul vieţii de doctor este o experienţă dură. Volumul de muncă este uriaş şi există sentimentul că trebuie învăţat enorm într-un timp mult prea scurt. Apar presiuni din partea colegilor cu experienţă profesională, a personalului interdisciplinar, dar şi a pacienţilor.

Mon
03
Nov

Un pacient care mi-a schimbat viaţa

În India, pacienţii îşi plătesc singuri reţetele. Funcţionarii guvernamentali pot pretinde decontarea costurilor, ceea ce nu este valabil, însă, în cazul majorităţii persoanelor cu statut de liberi profesionişti sau de muncitori, care trăiesc de pe o zi pe alta.

Mon
03
Nov

Marea Britanie nu recunoaşte automat diplomele din România!

Datorită faptului că Ministerul Sănătăţii nu a comunicat încă la General Medical Council (GMC) detalii despre pregătirea medicală din România, diplomele de medic şi medic specialist NU sunt, în prezent, recunoscute automat în Marea Britanie, iar certificatele de recunoaştere a calificărilor sunt inutile.

Mon
03
Nov

Se mănâncă de două ori mai mult decât este nevoie

Eating twice as much as is necessary

BMJ 2006;333:915

Mount Sinai School of Medicine, New York
Jeremy Hugh Baron
honorary professorial lecturer

După îndelungi deliberări, putem lua drept sigură informaţia potrivit căreia, conform unor estimări modeste, aproape orice bărbat, femeie şi copil din această ţară (SUA), consumă zilnic, de regulă, o cantitate de alimente şi de băutură dublă faţă de cea necesară.

Annotation. The Southern Review. Charleston, SC: AE Miller, 1829;4:221

Pagini

Subscribe to RSS - Opinii si recenzii