Petit guide du développement spirituel NoëlL'actu viagra viagrasansordonnancefr.com décryptéeAgirEcocitoyen J'ai fait un stage de survie en pleine nature Don, troc, partage : consommons collaboratif! Vous recherchez une formation?

Opinii si recenzii

Mon
03
Nov

Imunologia infecţiei

Literatura medicală, din ce în ce mai bogată în lucrări fundamentale, clinice şi de specialitate, oferă tot mai multe date despre imunologia infecţiei.

Mon
03
Nov

Medicina de laborator se integrează în Uniunea Europeană

Conceptul de medicină de laborator are o istorie destul de scurtă, de un deceniu, dar a intrat în limbajul medical curent. Medicina de laborator, ca, de altfel, medicina în general, nu poate progresa fără informaţii permanente.

Mon
03
Nov

Cei care scriu pentru alţii trebuie să devină mai vizibili

Scriitorii medicali participă într-o măsură considerabilă la editarea revistelor de profil, rolul lor fiind, cel mai adesea, acela de "negri literari", ale căror merite nu sunt făcute publice.

Mon
03
Nov

Complexe, dar delicate

Pentru a soarbe un lichid, buzele au rolul unei ţevi, iar limba, pe cel al unui piston. Ataşarea traheii la plămâni se face printr-un fel de flaut neted, cu o configuraţie specială, care ... schimbă compoziţia aerului şi modifică sunetele ...

Mon
03
Nov

Viitorul din perspectivă istorică

J Enoch Powell


A historical view of the future

BMJ 2007;334:132

Enfield, Middlesex
Ruth Reed
rezident anul II psihiatric

Fiecare pacient poate absorbi, practic, un cuantum nelimitat de îngrijire medicală

J Enoch Powell, ministru britanic al sănătăţii între 1960 şi 1963

Mon
03
Nov

Ungaria este în pragul desfiinţării a 9 000 de paturi de spital pentru a ajunge mai aproape de media existentă în UE

ungar şi-a anunţat proiectele de îmbunătăţire a cost-eficienţei serviciilor spitaliceşti la nivel naţional. Vor fi desfiinţate 9 000 de paturi de spital; va fi mărită capacitatea unor spitale cu amplasare strategică şi, în alte cazuri, vor fi aplicate măsuri de fuzionare, reorganizare sau restrângere a activităţii.

Mon
03
Nov

Rolul mentorilor

Provin dintr-o ţară în curs de dezvoltare, în care gândul emigrării este omniprezent - de la discuţiile la nivel înalt până la conversaţiile neprotocolare.

Mon
03
Nov

Criza secţiilor clinice

Am avut o săptămână deprimantă şi cel mai mult m-a afectat discuţia pe care am surprins-o între doi chirurgi aflaţi în perioada de pregătire. "Azi sunt de gardă," zicea, îmbufnat, unul dintre ei.

Mon
03
Nov

Tehnologii uimitoare promit să transforme medicina

Mulţi scriitori au avut curajul să scruteze viitorul, iar cei mai temerari îşi şi publică scenariile pe care le prefigurează. La rândul lor, cititorii, mai ales cei înzestraţi cu darul premoniţiei, pot să le evalueze, ulterior, şi să le sesizeze inexactităţile inevitabile.

Mon
03
Nov

Restructurarea spitalelor pentru acuţi în Anglia

DOMNULE EDITOR - Restructurarea serviciilor din Hexham a dus la înlocuirea spitalului Nissen cu o iniţiativă susţinută financiar de surse private.1

Pagini

Subscribe to RSS - Opinii si recenzii